Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) z. č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. - 19


Začátek kurzu
pátek 10.11.2023
Rozsah
139 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
8/25
Katalogové číslo
6033022350
Číslo akreditace
MSMT- 223/2022-3-67
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
ZUŠ a SUŠ, VOŠ, SOŠ, SOU, jazykové školy
Obor
studium pedagogiky
Anotace kurzu

Absolvent studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Je určeno:

  • učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy

Struktura studia:

  1. Základy pedagogiky a didaktiky - 59 h (obecná pedagogika, základy didaktiky, teorie výchovy, základy sociální pedagogiky)
  2. Základy psychologie pro pedagogy - 72 h (vybraná témata z obecné, vývojové a pedagogické psychologie, a z psychologie osobnosti; sociální interakce ve škole, sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga)
  3. Závěrečný seminář - 8 h (obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška před komisí)

Studium je prezenční. Probíhat bude prezenčně, cca 2 až 3x v měsíci a bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou dne 26.8.2024!

Lektoři kurzu
Mgr. et Mgr. Jakub Švec; Mgr. et Mgr. Petra Mařádková; Mgr. Jana Mikošková; Mgr. Lubomír Pelech; Mgr. Marie Komárová; Mgr. Petra Večerková; Mgr. Zuzana Nevřelová
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Určeno pedagogickým pracovníkům SOŠ a SOU z MSK Informace pro účastníky: Dubnové termíny budou upřesněny!

Přehled sezení
 pá 10.11.2023
 08:30 - 16:30
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 so 11.11.2023
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 pá 01.12.2023
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
 so 02.12.2023
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
 pá 08.12.2023
 08:30 - 17:30
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Pelech Lubomír, Mgr.
 pá 26.01.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Komárová Marie, Mgr.
 so 27.01.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Komárová Marie, Mgr.
 pá 16.02.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 so 17.02.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 pá 08.03.2024
 08:30 - 16:45
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
 so 09.03.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.
 pá 12.04.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Večerková Petra, Mgr.
 so 13.04.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Večerková Petra, Mgr.
 pá 24.05.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 po 10.06.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 út 11.06.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Švec Jakub, Mgr. et Mgr.
 po 26.08.2024
 08:30 - 16:00
 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, přísp...
 Mikošková Jana, Mgr. ...