Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Aktivity do vyučovací hodiny matematiky


Začátek kurzu
pátek 12.04.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
2 120 Kč
Obsazenost
14/25
Katalogové číslo
5341832400
Číslo akreditace
MSMT- 8760/2023-3-330
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
Obor
matematika
Anotace kurzu

Oživte své hodiny matematiky! Na semináři poznáte aktivity, které zaberou ve vyučovací hodině jen pár minut, jejich příprava vám nezabere mnoho času a jsou jednoduché.

Toto by mohly být důvody aktivity doopravdy využít.

Vše si budete moci vyzkoušet v roli žáků a díky vlastnímu zapojení si můžete dát rychlou zpětnou vazbu, jestli aktivita je využitelná i pro vaši třídu.

Získáte odkazy na osvědčené on-line zdroje a zásobník ověřených aktivit, z kterého budete moci čerpat v průběhu školního roku a zatraktivnit tak své hodiny. 

Zažijeme si doopravdy jednoduché aktivity, aby se mohlo zapojit co nejvíce žáků z vaší třídy – kostky, jednička, desítka, postav věž, matematico, číselné pyramidy, ano x ne, algebrogramy, kalkudoku, telefonní číslo, vyřeš a prohoď.

Vyzkoušíme aktivity do dvojic i pro rozvoj komunikace mezi spolužáky – souboj sedláků, hidoku, boj o území, piškvorky, valící se kostka.

Lektoři kurzu
Mgr. Lukáš Javorek

Přehled sezení
 pá 12.04.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Javorek Lukáš, Mgr.