Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Inovativní metody ve výuce


Začátek kurzu
úterý 31.10.2023
Rozsah
8 h
Cena kurzu
2 200 Kč
Obsazenost
25/25 (+2)
Katalogové číslo
5341192350
Číslo akreditace
MSMT- 34810/2022-5-76
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, VOŠ
Obor
pedagogika
Anotace kurzu

Chcete vyzkoušet alternativu ke klasické frontální výuce? Na semináři si ukážeme základní přehled a charakteristiky inovativních metod ve výuce, které jsou alternativou k tradiční, na školách stále ještě obvyklejší frontální výuce. Ukážeme si možnosti, jak tyto metody zařazovat do výuky.

Seminář napomáhá poznání, že způsob výuky může umožnit žákům získávat kompetence pro život.

Metody, které si zažijeme:

Metoda kooperativního učení – práce ve čtyřčlenných skupinkách

Metoda kritického myšlení – vyhledávání, třídění a prezentace informací

Metoda aktivního učení – evokace, uvědomění, reflexe

Metoda projektového vyučování – tipy pro zadávání projektů

Interaktivní lekce/Interaktivní hry - Quizziz

Použití ICT – jednoduchá tvorba materiálů do výuky učitelem nebo žáky

Flipped classroom (převrácená třída) – možnost pro žáky různých schopností/dovedností

Seminář vám pomůže s prvnímu kroky a ukáže vám, že tyto metody pro vás nemusí být náročné na přípravu. Vše si vyzkoušíme a budeme společně hledat výhody a nevýhody, možná rizika a jejich prevence.
Lektoři kurzu
Mgr. Lukáš Javorek

Přehled sezení
 út 31.10.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Javorek Lukáš, Mgr.