Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Efektivní komunikace s rodiči


Začátek kurzu
úterý 19.03.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 670 Kč
Obsazenost
12/20
Katalogové číslo
5339892400
Číslo akreditace
MSMT- 21225/2022-4-726
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel, vychovatel školských zařízení
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ, gymnázia, SOŠ, SOU
Obor
ostatní
Anotace kurzu

Na pedagogy jsou v současnosti kladeny vysoké nároky v oblasti komunikace – a to nejen s žáky a kolegy, ale také s rodiči. Jsou-li obsahem konzultace výchovné či vzdělávací potíže žáka, může být vystupování rodičů zatíženo velkou emoční angažovaností, která komunikaci znesnadňuje. Pedagogové se pak dostávají do komunikačně náročných situací, v rámci nichž se mnohdy setkávají s kritikou, obviňováním, nepochopením či dokonce agresivitou.

Seminář Efektivní komunikace s rodiči pedagogy seznamuje s komunikačními strategiemi, které jsou v těchto náročných situacích efektivní. Nabízí rovněž velký prostor pro nácvik vedení rozhovorů a práce s vlastními emocemi.

Lektoři kurzu
Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Seminář se uskuteční.

Přehled sezení
 út 19.03.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Mařádková Petra, Mgr. et Mgr.