Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

28 - Studium pedagogiky – asistent pedagoga


Začátek kurzu
pondělí 28.08.2023
Rozsah
100 h
Cena kurzu
1 500 Kč
Obsazenost
19/20
Katalogové číslo
5337292350
Číslo akreditace
MSMT- 28069/2021-5-866
Kontakt pro přihlášky
Mikošková Jana, Mgr.
jana.mikoskova@kvic.cz
734790323
Cílová skupina
asistent pedagoga
Typ organizace
Obor
speciální pedagogika
Anotace kurzu

Chcete se stát asistentem pedagoga? Kurz je zaměřený na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie a v oblasti speciální pedagogiky, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. Seznámíte se s novým pojetím v přístupu ke vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s aktuální legislativou.

Témata:

Základy obecné pedagogiky

Základy psychologie

Vývojová psychologie

Dítě/žák s poruchou autistického spektra

Dítě/žák s mentálním postižením

Specifické poruchy učení a chování

Práce s dětmi/žáky cizinců

Vývojová dysfázie

Dítě/žák se sluchovým postižením

Dítě/žák se zrakovým postižením

Tento kurz Vás opravňuje vykonávat funkci asistenta pedagoga ve všech školských zařízeních – MŠ, ZŠ, SŠ, DD, SVČ.


 

null
Studia realizujeme za finanční spolupráce UNICEF.

Lektoři kurzu
Ľubomír Franer; Mgr. Andrea Harazinová, DiS.; Mgr. Dagmar Dedrle Vavrošová; Mgr. et Mgr. Tereza Fójciková; Mgr. Eva Krzywoňová; Mgr. Jana Mikošková; Mgr. Karin Kopřivová; Mgr. Martina Plchová; Mgr. Pavla Rotherová; Mgr. Petra Poláčková; Mgr. Petra Schneidrová; Mgr. Silvie Quisová, Ph.D.

Přehled sezení
 po 28.08.2023
 17:00 - 18:30
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Mikošková Jana, Mgr.
 st 13.09.2023
 08:30 - 13:45
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Poláčková Petra, Mgr.
 čt 14.09.2023
 08:30 - 15:30
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Schneidrová Petra, Mgr.
 pá 15.09.2023
 13:00 - 18:45
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Krzywoňová Eva, Mgr.
 po 18.09.2023
 14:00 - 17:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Plchová Martina, Mgr.
 po 02.10.2023
 08:30 - 15:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 út 03.10.2023
 08:30 - 15:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 út 10.10.2023
 08:30 - 10:00
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 út 10.10.2023
 10:15 - 11:45
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 út 10.10.2023
 12:45 - 15:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Quisová Silvie, Mgr., Ph.D.
 st 11.10.2023
 14:00 - 17:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Harazinová Andrea, Mgr., DiS.
 st 08.11.2023
 14:00 - 17:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Fójciková Tereza, Mgr. et Mgr.
 pá 10.11.2023
 08:30 - 13:30
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Poláčková Petra, Mgr.
 st 15.11.2023
 14:00 - 17:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Franer Ľubomír
 čt 23.11.2023
 14:00 - 17:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Rotherová Pavla, Mgr.
 út 28.11.2023
 09:00 - 14:00
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr.
 po 04.12.2023
 14:00 - 17:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Kopřivová Karin, Mgr.
 so 09.12.2023
 09:00 - 15:15
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Kopřivová Karin, Mgr.
 út 16.01.2024
 08:00 - 15:00
 Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s., Jungmannova 972/25, ...
 Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. ...