Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak v komunikaci neprohrát a neublížit?


Začátek kurzu
pátek 01.03.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 950 Kč
Obsazenost
25/25
Katalogové číslo
5062792400
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel, asistent pedagoga, vychovatel školských zařízení, pedagog volného času, vedoucí pedagogický pracovník
Typ organizace
I. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, VOŠ, II. st. ZŠ, domovy mládeže
Obor
I. stupeň, pedagogicko-psychologické dovednosti
Anotace kurzu
Účastníci budou motivování k užívání nenásilných, leč efektivních a důrazných strategií a taktik, které mohou efektivně předcházet eskalovaným situacím nebo je tlumit. Konflikt nemusí znamenat nepřátelství, jen střet zájmů či postojů. To je nepříjemnost, kterou je třeba zvládat, nikoliv nepřátelství, kterému je třeba se agresivně bránit. Účastníkům budou nabídnuty strategie, čerpající z tzv. verbální sebeobrany, z principů aikido či z oblasti otevřené nenásilné komunikace. Toto téma bude propojeno s posílením kompetencí účastníků v oblasti zvládání stresu, svého i partnerů v komunikaci, tj. jak dětí, tak i jejich rodičů.
Lektoři kurzu
Mgr. Petr Hroch

Přehled sezení
 pá 01.03.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Hroch Petr, Mgr.