Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Myšlenkové mapy – podpora efektivního učení


Začátek kurzu
čtvrtek 04.04.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 780 Kč
Obsazenost
18/20
Katalogové číslo
5062252400
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel, vychovatel školských zařízení, vedoucí pedagogický pracovník, pedagog volného času, asistent pedagoga
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU, VOŠ, speciální školy
Obor
pedagogika
Anotace kurzu

Metodický nácvik vytváření a používání myšlenkových map a map učení v každodenní práci pedagoga a v procesu učení. Metodika je prioritně zaměřena na osvojení vytváření a praktické používání myšlenkových map pedagogickými pracovníky.

Součástí kurzu je seznámení s paměťovými technikami, které lze využívání map učení využívat.

Témata:

Jak se vytváří myšlenkové mapy a mapy učení - vytváření myšlenkové mapy a mapy učení, metodický postup, určení rozsahu, hlavní téma, podtémata, klíčová slova, symboly, barvy,

Praktický nácvik myšlenkové mapy -    návrh společného téma ze školního prostředí pro skupinový nácvik myšlenkové mapy

Nácvik vytváření konceptové mapy pro plánování činnosti pedagoga - výběr tématu pro individuální nácvik

Paměťové techniky pro využití v mapách učení -  Memo story(paměťový příběh), Metoda Loci, Asociační technika. Základní seznámení s metodikou, modelové příklady.

Nácvik vytváření map učení pro využití v mezipředmětové skladbě

 
Lektoři kurzu
Mgr. Oldřich Růžička

Přehled sezení
 čt 04.04.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Růžička Oldřich, Mgr.