Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Specifické poruchy učení na SŠ v kostce


Začátek kurzu
čtvrtek 21.11.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 760 Kč
Obsazenost
4/25
Katalogové číslo
4340192450
Číslo akreditace
MSMT- 28388/2022-2-903
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
učitel, asistent pedagoga
Typ organizace
gymnázia, SOŠ, SOU
Obor
speciální pedagogika, inkluze
Anotace kurzu
Chcete si rozšířit pedagogické kompetence v oblasti péče o jedince s SPU. Odnesete si ucelené poznatky z oblasti charakteristiky jednotlivých projevů SPU, jak s jedinci s SPU pracovat. Seznámíte se s pedagogickou diagnostikou, jak žáka zohlednit ve výuce i s legislativním vymezením SPU a maturitní zkouška.
Lektoři kurzu
Mgr. Lenka Bínová

Přehled sezení
 čt 21.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Bínová Lenka, Mgr.