Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Děti a žáci se zrakovým postižením mezi námi


Začátek kurzu
středa 06.11.2024
Rozsah
4 h
Cena kurzu
1 270 Kč
Obsazenost
0/20
Katalogové číslo
4065342450
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Dominíková Natálie, Bc.
natalie.dominikova@kvic.cz
Cílová skupina
učitel, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, vedoucí pedagogický pracovník, vychovatel školských zařízení, pedagog volného času
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, speciální školy, ZUŠ a SUŠ
Obor
inkluze
Anotace kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit frekventanty s dopadem zrakového postižení na život a na vzdělávání lidí se zrakovým postižením. Budou poučeni o způsobech a metodách práce se ZP žákem, o využití kompenzačních pomůcek. Získají základní znalost o čtení a psaní Brailleova bodového písma, získají povědomí o využití bílé hole při orientaci. Budou seznámeni se základními pravidly přístupu k lidem s těžkou zrakovou vadou.

Lektoři kurzu
Ľubomír Franer

Přehled sezení
 st 06.11.2024
 14:30 - 17:45
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Franer Ľubomír