Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Refresh your English online


Začátek kurzu
úterý 17.09.2024
Rozsah
40 h
Cena kurzu
5 200 Kč
Obsazenost
3/16
Katalogové číslo
3341742450
Číslo akreditace
MSMT- 8760/2023-3-330
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
asistent pedagoga, pedagog volného času, sociální pedagog, speciální pedagog, školní psycholog, učitel, vedoucí pedagogický pracovník, vychovatel školských zařízení, výchovný poradce
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, MŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, speciální školy
Obor
Anotace kurzu
Konverzační kurz anglického jazyka pod vedením zkušených lektorů se zaměřením na rozvoj komunikativních kompetencí pedagogických pracovníků umožňující komunikaci v běžném denním styku a praxi školy v rámci známých jazykových funkcí a situací, a to funkcím nejvíce frekventovaným. 

Kurz bude veden jako ‚konverzační příručka‘ s ohledem na možné další využití prezentovaných jazykových funkcí, metod a forem práce ve výuce dětí a žáků ve školním prostředí. Důraz bude kladen na komunikativní pojetí a z toho vyplývající formy práce (párová a skupinová práce, projektová forma práce), metody (interaktivní, kognitivní. praktická cvičení, CLIL). Důraz bude také kladen na nácvik správné výslovnosti.
Lektoři kurzu
Peter Bowdery

Přehled sezení
 út 17.09.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 24.09.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 01.10.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 08.10.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 15.10.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 22.10.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 05.11.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 12.11.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 19.11.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 26.11.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 03.12.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 10.12.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 17.12.2024
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 07.01.2025
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 14.01.2025
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 21.01.2025
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 28.01.2025
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 04.02.2025
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 11.02.2025
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter
 út 18.02.2025
 15:00 - 16:30
 online
 Bowdery Peter