Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka


Začátek kurzu
pátek 20.09.2024
Rozsah
64 h
Cena kurzu
7 200 Kč
Obsazenost
1/25
Katalogové číslo
3340662450
Číslo akreditace
MSMT- 28388/2022-2-903
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
asistent pedagoga, pedagog volného času, učitel
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, speciální školy
Obor
Anotace kurzu
Doplňující didaktické studium anglického jazyka je určeno těm pedagogům, kteří učí nebo plánují učit anglický jazyk. Pedagogové v rámci studia získají teoretický základ, informace o dostupných materiálech a sebevědomí pro výuku anglického jazyka na základní či střední škole. Studiem budou uchazeče provázet zkušení lektoři.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Blok

Téma, obsah

1

Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. 

2

Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin 

3

Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu. 

4

Využití ICT ve výuce. 

5

Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

6

Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 

7

Fonetika a výslovnost. 

8

Výuka mluvení pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 

9

Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 

10

Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ

11

Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 

12

Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 

13

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě 

14

Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků

15

Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších 

16

Závěrečný seminář - obhajoba

Hodnocení a ukončení studia: Účastníci prezentují své portfolio, které si účastníci vytvoří během studia. Toto portfolio bude obsahovat jeden plán výuky receptivních dovedností (čtení nebo poslech), jeden plán výuky produktivních dovednosti (mluvení nebo psaní), jeden plán výuky gramatiky nebo slovní zásoby, reflexi vlastní praxe v délce 1 normostrany a zpracované jedno volitelné téma (v délce jedné normostrany) z bloků, které pedagogy zaujmou. Toto portfolio bude prezentováno během závěrečného semináře před lektory a odborným garantem.
Lektoři kurzu
Lenka Jašková, Mgr.; Mgr. Lucie Bártová Vopravilová; Mgr. Petra Schneidrová; PaedDr. Peter Bojo, Ph.D.

Přehled sezení
 pá 20.09.2024
 14:00 - 17:15
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Schneidrová Petra, Mgr.
 so 21.09.2024
 08:30 - 11:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Jašková Lenka, Mgr.
 so 21.09.2024
 12:30 - 15:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Schneidrová Petra, Mgr.
 pá 18.10.2024
 14:00 - 17:15
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Schneidrová Petra, Mgr.
 so 19.10.2024
 08:30 - 11:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Jašková Lenka, Mgr.
 so 19.10.2024
 12:30 - 15:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Jašková Lenka, Mgr.
 pá 08.11.2024
 14:00 - 17:15
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Bártová Vopravilová Lucie, Mgr.
 so 09.11.2024
 08:30 - 11:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Bojo Peter, PaedDr., Ph.D.
 so 09.11.2024
 12:30 - 15:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Bojo Peter, PaedDr., Ph.D.
 pá 06.12.2024
 14:00 - 17:15
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Jašková Lenka, Mgr.
 so 07.12.2024
 08:30 - 11:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Jašková Lenka, Mgr.
 so 07.12.2024
 12:30 - 15:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Jašková Lenka, Mgr.
 pá 10.01.2025
 14:00 - 17:15
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Jašková Lenka, Mgr.
 so 11.01.2025
 08:30 - 11:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Schneidrová Petra, Mgr.
 so 11.01.2025
 12:30 - 15:45
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Schneidrová Petra, Mgr.
 pá 14.02.2025
 14:00 - 17:15
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Schneidrová Petra, Mgr.