Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Hudební výchova na ZŠ – herní náměty a činnosti


Začátek kurzu
úterý 08.10.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
2 250 Kč
Obsazenost
5/25
Katalogové číslo
3340612450
Číslo akreditace
MSMT- 28388/2022-2-903
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ
Obor
hudební výchova
Anotace kurzu

Smyslem semináře je poskytnout možnost prakticky si vyzkoušet různé způsoby práce s hudebním materiálem vhodným k okamžitému, ale i dlouhodobému využití ve škole. Tvůrčí dílna nabízí moderní pojetí hudební výchovy, propojuje hudební výchovu s moderní technologií (využívá internetového serveru YouTube). Je zaměřena na klidné i dynamické hudební aktivity, které se dají využít v hudební výchově, ale poslouží i v jiných hodinách k uvolnění napětí z vyučování. Seminář nabízí rozmanité náměty pro práci s třídním kolektivem – hru na Orffovy nástroje, pohybové ztvárnění, rytmický doprovod hrou na tělo, aktivní poslech, hru na boomwhackery a další. Praktická forma pojetí umožňuje pedagogům seznámit se s účinkem všech aktivit „na vlastní kůži“.

Lektoři kurzu
Mgr. Ivana Janovská

Přehled sezení
 út 08.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Janovská Ivana, Mgr.