Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Dyslexie jako vývojová porucha učení podrobně a prakticky


Začátek kurzu
pátek 11.10.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 760 Kč
Obsazenost
0/25
Katalogové číslo
3064442450
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Kupková Marcela
marcela.kupkova@kvic.cz
595 538 063
Cílová skupina
učitel, asistent pedagoga, speciální pedagog
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, střední školy
Obor
inkluze, speciální pedagogika
Anotace kurzu
průběhu semináře se podrobně seznámíte s projevy vývojové poruchy učení dyslexie, jak učitel pozná, že jeho žák má potíže se čtením. Jaké potřeby má tento žák, aby byl schopen pracovat s maximálním využitím svých schopností. Nabídneme vám možná opatření do výuky tak, aby byla dodržena nezbytná míra podpory a pomoci, přesně zacílená na konkrétní potíže žáka.
Lektoři kurzu
Mgr. Marie Komárová

Přehled sezení
 pá 11.10.2024
 08:30 - 16:00
 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava - Město
 Komárová Marie, Mgr.