Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení


Začátek kurzu
pátek 11.10.2024
Rozsah
124 h
Cena kurzu
15 800 Kč
Obsazenost
5/22
Katalogové číslo
1342212450
Číslo akreditace
ke schválení
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel, vedoucí pedagogický pracovník
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU
Obor
řízení školy
Anotace kurzu

Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání základních profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.
Je vhodné také pro zástupce ředitele školy/školského zařízení, protože umožňuje řediteli mít v týmu spolupracovníka, který se orientuje v základních otázkách řízení školy a může přispívat kvalifikovanými názory na aktuálně řešené situace na pracovišti.

Obsahuje tyto základní moduly:

I. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

II. Pracovní právo

III. Financování školy

IV. Organizace školy a pedagogického procesu

Celkový rozsah studia je 124 hodin a zahrnuje 100 h prezenční výuky, 16 h odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení a 8 h závěrečného semináře.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Zkouška zahrnuje obhajobu závěrečné písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

Za důležité považujeme, že lektoři jsou stále v kontaktu se školskou praxí. Modul I a IV lektorují dlouholetí ředitelé škol (Mgr. Zbyněk Šostý, Mgr. Miroslav Všetečka a další). Lektorem modulu II je JUDr. A. Meese, Ph.D., který mj. poskytuje poradenství pro školy a školská zařízení (více na webu kvic.cz/Poradenství/Metodika a řízení škol). Lektory modulu III jsou Ing. M. Staroňová (hlavní ekonomka školy) a Ing. Petr Nehasil (ředitel KVIC Nový Jičín). Účastníci oceňují, že nejde jen o předávání teorie, ale také o práci s příklady z praxe. Mohou s lektory diskutovat a přispívat svými vlastními zkušenostmi, otázkami, komentáři.

Rozsah studia 124 h, z toho prezenční výuka 100 h, 16 h stáž, 8 h závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce.

Lektoři kurzu
Ing. Martina Staroňová; Ing. Petr Nehasil; JUDr. Alexander Meese, Ph.D.; Mgr. Miroslav Všetečka; Mgr. Zbyněk Šostý
Další informace
UPOZORNĚNÍ: říjen 2024 až květen 2025. Informace pro účastníky: Některé termíny se mohou v případě vážných důvodů změnit. Číslo akreditace doplníme.

Přehled sezení
 pá 11.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 so 12.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 01.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr. ...
 so 02.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 29.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr. ...
 so 30.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 13.12.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr. ...
 so 14.12.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 10.01.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr. ...
 so 11.01.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 07.02.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr. ...
 so 08.02.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 07.03.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr. ...
 so 08.03.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 04.04.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr. ...
 so 05.04.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...
 pá 23.05.2025
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D. ...