Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - Žijeme ve 3D


Začátek kurzu
úterý 01.10.2024
Rozsah
40 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
8/15
Katalogové číslo
1342042350
Číslo akreditace
MSMT- 8760/2023-3-330
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
II. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, speciální školy, I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ
Obor
Anotace kurzu

!!!Pozor, termín je pouze předběžný. Závazné termíny zveřejníme v přípravném týdnu!!!


V tomto kurzu se budeme věnovat technologii 3D tisku a 3D skenování. Získáme základní dovednosti při práci s on-line nástroji TinkerCAD, SketchUp, OnShape. A k tomu si doplníme spoustu tipů, triků a zejména metod, jak využít ve své výuce. Naučíme se nejen správně tisknout modely volně dostupné na internetu, ale modelovat a realizovat své vlastní. Možná jste už zapomněli, jaké to je vlastní rukou něco zhmotnit. Tento kurz vám ten skvělý pocit opět připomene!

 

Program je vhodný pro pedagogy, kteří přemýšlí nad novými postupy práce, vedou žáky ke kritickému myšlení, zvažují výhody a rizika inovací.

 

Práce v tomto kurzu je velmi interaktivní. 24 h bude realizováno formou prezenčních setkání (úvodní, cca v polovině a závěrečné), 8 h bude věnováno e-learningu a 4 online dvouhodinovky budou vyžadovat aktivní přístup účastníka (diskuse, společná práce na sdíleném materiálu, práce v online skupině). Odejdeme obohaceni o téma 3D tisku a skenování a o další dovednosti komunikace a spolupráce "naživo" i online.

Lektoři kurzu
Mgr. Blanka Kozáková
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu. Informace pro účastníky: Kurz probíhá v rámci projektu TPA, je zdarma. V září na online schůzce představíme obsah kurzu a na vše se lze zeptat jak lektora, tak organizátorky. Termíny doplníme až v přípravném týdnu (závisí na rozvrhu pana lektora), začátek bude nejdříve od října 2024.

Přehled sezení
 út 01.10.2024
 14:30 - 17:45
 Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, Palackého 50,...
 Kozáková Blanka, Mgr.