Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - Kódování krok za krokem


Začátek kurzu
středa 27.09.2023
Rozsah
40 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
15/15
Katalogové číslo
1341972350
Číslo akreditace
MSMT- 8760/2023-3-330
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
II. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, speciální školy, I. st. ZŠ, ZUŠ a SUŠ
Obor
Anotace kurzu

V tomto vzdělávacím programu se seznámíme se základy programování ve Scratch. Uživatelsky přívětivé prostředí je možné využít při práci s žáky základních a středních škol. Jako účastníci si prakticky vyzkoušíme tvorbu jednoduchých programů pro využití ve výuce. Na základě vlastních zkušeností získáme základní přehled o problematice algoritmizace a programování v kontextu nové informatiky a seznámíme se s metodikou zavádění do výuky. Z tohoto kurzu odcházíme s ověřenými výukovými materiály a aplikujete do své výuky.

Program je vhodný pro pedagogy, kteří přemýšlí nad novými postupy práce, vedou žáky ke kritickému myšlení, zvažují výhody a rizika inovací.

 

Práce v tomto kurzu je velmi interaktivní. 16 h bude realizováno formou 2 prezenčních setkání (úvodní a závěrečné), 8 h bude věnováno e-learningu a 8 online dvouhodinovky budou vyžadovat aktivní přístup účastníka (diskuse, společná práce na sdíleném materiálu, práce v online skupině). Odejdeme obohaceni o téma Scratch a o další dovednosti komunikace a spolupráce "naživo" i online.


Lektoři kurzu
Mgr. Helena Lazarová
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu. Informace pro účastníky: Kurz probíhá v rámci projektu TPA, je zdarma.

Přehled sezení
 st 27.09.2023
 14:00 - 17:30
 Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Zábřeh, Březinova...
 Lazarová Helena, Mgr.
 st 11.10.2023
 14:00 - 17:30
 Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Zábřeh, Březinova...
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 16.10.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 23.10.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 30.10.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 06.11.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 13.11.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 20.11.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 27.11.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 po 04.12.2023
 16:00 - 17:30
 online
 Lazarová Helena, Mgr.
 so 09.12.2023
 09:00 - 17:30
 e-learning
 Lazarová Helena, Mgr.
 st 13.12.2023
 14:00 - 17:30
 Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Zábřeh, Březinova...
 Lazarová Helena, Mgr.
 st 03.01.2024
 14:00 - 17:30
 Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Zábřeh, Březinova...
 Lazarová Helena, Mgr.