Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Praktická aplikace práva a rozumu v životě školy


Začátek kurzu
středa 01.11.2023
Rozsah
4 h
Cena kurzu
1 050 Kč
Obsazenost
4/25
Katalogové číslo
1340922350
Číslo akreditace
MSMT- 34810/2022-5-76
Kontakt pro přihlášky
Raníková Bronislava
bronislava.ranikova@kvic.cz
595538029
Cílová skupina
vedoucí pedagogický pracovník
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, nižší stupeň vícelet. G, gymnázia, střední školy, ZUŠ a SUŠ, dětské domovy, VOŠ
Obor
řízení školy
Anotace kurzu
Seminář seznámí účastníky se zkušenostmi z šetření stížností a aplikací právních předpisů na různorodé situace v každodenním životě škol a školských zařízení, ukáže řešení situací pracovněprávních ve vztahu zaměstnavatel x zaměstnanec, upozorní na překvapivé verdikty soudů v oblasti školství; naznačí, jak řešit situace ve vztahu příjemce služby vzdělávání – pedagog x rodič. Současně se lektor zaměří na konkrétní příklady z praxe.
Lektoři kurzu
Mgr. Ivana Jírů
Další informace
UPOZORNĚNÍ: pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ

Přehled sezení
 st 01.11.2023
 08:30 - 11:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Jírů Ivana, Mgr.