Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení


Začátek kurzu
pátek 08.09.2023
Rozsah
115 h
Cena kurzu
13 000 Kč
Obsazenost
23/22
Katalogové číslo
1339882300
Číslo akreditace
MSMT- 21225/2022-4-726
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel, vedoucí pedagogický pracovník
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, ZUŠ a SUŠ, SOŠ, SOU
Obor
řízení školy
Anotace kurzu

Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání základních profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Je akreditováno MŠMT pod čj. MSMT-34179/2019-5-1053. Je vhodné také pro zástupce ředitele školy/školského zařízení, protože umožňuje řediteli mít v týmu spolupracovníka, který se orientuje v základních otázkách řízení školy a může přispívat kvalifikovanými názory na aktuálně řešené situace na pracovišti.

Obsahuje tyto základní moduly:

I. Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

II. Pracovní právo

III. Financování školy

IV. Organizace školy a pedagogického procesu

Celkový rozsah studia je 115 hodin a zahrnuje 92 h prezenční výuky, 15 h odborné stáže ve vybrané škole nebo školském zařízení a 8 h závěrečného semináře.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí. Zkouška zahrnuje obhajobu závěrečné písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.

Za důležité považujeme, že lektoři jsou stále v kontaktu se školskou praxí. Modul I a IV lektoruje Mgr. Z. Šostý a Mgr. Miroslav Všetečka, dlouholetí ředitelé ZŠ. Lektorem modulu II je JUDr. A. Meese, který vede zároveň metodické poradny pro školy a školská zařízení a poskytuje poradenství (více na webu kvic.cz/Poradenství/Metodika a řízení škol). Lektory modulu III jsou Ing. M. Staroňová, hlavní ekonomka školy, a Ing. Petr Nehasil, ředitel KVIC Nový Jičín.
Stávající účastníci oceňují, že nejde jen o předávání teorie, ale také o práci s příklady z praxe. Mohou s lektory diskutovat a přispívat svými vlastními zkušenostmi, otázkami, komentáři.

Lektoři kurzu
Ing. Martina Staroňová; Ing. Petr Nehasil; JUDr. Alexander Meese, Ph.D.; Mgr. Ilona Fiurášková; Mgr. Miroslav Všetečka; Mgr. Zbyněk Šostý

Přehled sezení
 pá 08.09.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr.
 so 09.09.2023
 08:30 - 14:00
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Staroňová Martina, Ing.
 so 07.10.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D.
 pá 10.11.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr.
 so 11.11.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D.
 pá 24.11.2023
 08:30 - 14:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr.
 pá 08.12.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Šostý Zbyněk, Mgr.
 so 09.12.2023
 08:30 - 14:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Staroňová Martina, Ing.
 so 13.01.2024
 08:30 - 14:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Staroňová Martina, Ing.
 pá 09.02.2024
 08:30 - 14:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Všetečka Miroslav, Mgr.
 so 10.02.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Meese Alexander, JUDr., Ph.D.
 pá 16.02.2024
 08:30 - 14:00
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Všetečka Miroslav, Mgr.
 pá 01.03.2024
 08:30 - 11:45
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Nehasil Petr, Ing.
 po 08.04.2024
 00:00 - 00:00
 neurčeno
 Fiurášková Ilona, Mgr.
 pá 24.05.2024
 08:00 - 15:15
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Fiurášková Ilona, Mgr. ...