Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů


Začátek kurzu
středa 13.09.2023
Rozsah
250 h
Cena kurzu
23 500 Kč
Obsazenost
21/22
Katalogové číslo
1338772300
Číslo akreditace
MSMT- 223/2022-3-67
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia
Obor
prevence sociálně patologických jevů
Anotace kurzu

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Absolvent získá vědomosti a dovednosti, které se projeví ve schopnostech aplikovat pedagogiku, psychologii, adiktologii a výstupy z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.


Přehled témat

Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence

Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

Poradenské systémy a primární prevence ve školství

Monitorování a evaluace primární prevence

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy

Systém primární prevence ve školství

Školní třída, její vedení a diagnostika

Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Sociálně nežádoucí jevy

Krizová intervence ve škole

Semináře k ročníkové a závěrečné práci

Stáže a praxe skupinové a individuální

 

V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci.

Účastník musí absolvovat praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci.


Ukončení studia

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Lektoři kurzu
Mgr. Alexandra Dobrovolná; Mgr. Andrea Matějková; Mgr. Iva Burešová; Mgr. Martin Hofman; Mgr. Monika Struhárová; neurčen; PhDr. Lenka Skácelová

Přehled sezení
 st 13.09.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 čt 14.09.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 po 23.10.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Matějková Andrea, Mgr.
 út 24.10.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Struhárová Monika, Mgr.
 út 21.11.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Matějková Andrea, Mgr.
 st 22.11.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Matějková Andrea, Mgr.
 st 06.12.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 čt 07.12.2023
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 po 11.12.2023
 08:30 - 13:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 čt 11.01.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 pá 12.01.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 po 05.02.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Dobrovolná Alexandra, Mgr.
 út 06.02.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Dobrovolná Alexandra, Mgr.
 čt 21.03.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Burešová Iva, Mgr. ...
 pá 22.03.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Burešová Iva, Mgr. ...
 čt 18.04.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 pá 19.04.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 čt 25.04.2024
 09:00 - 12:30
 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Syllabova 19, Ost...
 Matějková Andrea, Mgr.
 čt 25.04.2024
 12:30 - 16:00
 Bílý kruh bezpečí, z.s., Jurečkova 643/20, Ostrava - Moravsk...
 Matějková Andrea, Mgr.
 čt 02.05.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Skácelová Lenka, PhDr.
 čt 16.05.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 pá 17.05.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 čt 13.06.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 pá 14.06.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 pá 21.06.2024
 09:00 - 12:30
 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Syllabova 19, Ost...
 neurčen
 pá 21.06.2024
 12:30 - 16:00
 Bílý kruh bezpečí, z.s., Jurečkova 643/20, Ostrava - Moravsk...
 neurčen
 út 01.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 st 02.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 čt 03.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Hofman Martin, Mgr.
 út 15.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Struhárová Monika, Mgr.
 st 16.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Struhárová Monika, Mgr.
 čt 17.10.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Struhárová Monika, Mgr.
 čt 21.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Matějková Andrea, Mgr. ...
 pá 22.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Matějková Andrea, Mgr. ...