Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Jak na neukázněné dítě ve skupině


Začátek kurzu
čtvrtek 28.11.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 560 Kč
Obsazenost
0/20
Katalogové číslo
1338702450
Číslo akreditace
MSMT- 223/2022-3-67
Kontakt pro přihlášky
Raníková Bronislava
bronislava.ranikova@kvic.cz
595538029
Cílová skupina
učitel, vychovatel školských zařízení, pedagog volného času, speciální pedagog, vedoucí pedagogický pracovník, školní psycholog, asistent pedagoga
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, speciální školy, ZUŠ a SUŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, VOŠ
Obor
pedagogika
Anotace kurzu
Kdo je vlastně zlobivé dítě? Jsem já sám ukázněný? Má „nekázeň“ nějaká pozitiva? Proč tak urputně vyžaduji kázeň? Lze „nekázeň“ využít jako výchovný prostředek? Nejen na tyto otázky budeme společně v rámci diskuse hledat odpovědi. Cílem semináře je vybavit účastníky základními znalostmi a dovednostmi pro práci s neukázněnými dětmi ve skupině. Seminář je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměříme na problematiku kázně a autority, zejména se podíváme na komunikaci s neukázněným dítětem a na práci s pravidly. Vycházet budeme ze zahraničních i tuzemských výzkumů. V praktické části si následně vyzkoušíme nácvik dovedností, zejména pak různé způsoby vedení rozhovoru s neukázněným dítětem. Naučíme se, jak druhému říci, co se nám na jeho chování líbí, a co nelíbí; jak udělit správně zpětnou vazbu; jak aktivně naslouchat případně jak a zda vůbec trestat. Jako metodu výuky zvolíme videotrénink a následný rozbor s diskusí.

Lektoři kurzu
Mgr. et Mgr. Jakub Vlach

Přehled sezení
 čt 28.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Vlach Jakub, Mgr. et Mgr.