Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Kooperativní a párové metody učení


Začátek kurzu
středa 08.11.2023
Rozsah
8 h
Cena kurzu
1 680 Kč
Obsazenost
9/24
Katalogové číslo
1337882350
Číslo akreditace
MSMT- 223/2022-3-67
Kontakt pro přihlášky
Raníková Bronislava
bronislava.ranikova@kvic.cz
595538029
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU
Obor
pedagogika
Anotace kurzu

Seminář probíhá formou ukázkových aktivit po 2/3/4 účastnících ve skupině. Seminář představí univerzální metody vhodné pro rozvoj kooperativního učení napříč předměty, předmětové zaměření aktivit může lektor přizpůsobit preferenci účastníků přímo na semináři. Představeny budou párové metody s vysokou efektivitou učení jako  jsou NAJDI KDO, ZASLOUŽENÉ JMÉNO, POLÍVKA, VNITŘNÍ-VNĚJŠÍ KRUH, BINGO, HÁDAČKA, SPEED-DATING, DOBBLE a další. Tříčlenný tým skvěle zaměstnají BĚHACÍ KUFRY a spojovačky typu TRIMINO a QUADRIMINO, seminář počítá s ukázkou tvorby těchto materiálů. Primárně budou představeny aktivity vhodné pro čtyřčlennou skupinu spojené s metodami ZÁSTUPNÝCH PÍSMEN, SOLE, SKLÁDANKOVÉHO UČENÍ nebo ČTYŘI ROHY. Na semináři se dozvíte, jak u žáků ještě více zvýšit motivaci pomocí propojení metod s TAJENKAMI, ŠIFRAMI a KÓDY. Cílem semináře je reflexe využití kooperativního a párového učení především na základní škole. Přesvědčíte se, že tyto metody mohou pomoci překonávat počáteční potíže a nezájem o učivo a na druhé straně mohou podporovat kvalitní dokončování zadané práce. Účastník se na semináři seznámí se způsoby, jak dělit žáky do krátkodobých i dlouhodobých domovských skupin, jak organizovat třídu při kooperativních úkolech a jak se vypořádat s nekázní žáků i s úskalími při přípravě. Účastník si ze semináře odnese tipy na zdroje aktivit pro párové a kooperativní učení. Seminář je určen nejen učitelům 1. a 2. stupně ZŠ.


Lektoři kurzu
Mgr. Lukáš Heřman

Přehled sezení
 st 08.11.2023
 09:00 - 16:00
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Heřman Lukáš, Mgr.