Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

Rizika internetu


Začátek kurzu
úterý 19.11.2024
Rozsah
8 h
Cena kurzu
2 220 Kč
Obsazenost
0/20
Katalogové číslo
1063812450
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Šafarčíková Eva
eva.safarcikova@kvic.cz
595538076
Cílová skupina
učitel, vychovatel školských zařízení, vedoucí pedagogický pracovník, školní psycholog, pedagog volného času, výchovný poradce, školní metodik prevence
Typ organizace
MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, speciální školy, SOŠ, SOU, ZUŠ a SUŠ, gymnázia
Obor
prevence sociálně patologických jevů, pedagogicko-psychologické dovednosti
Anotace kurzu
Získejte ucelený přehled o aktuálních rizicích virtuálního světa dětí a praktické nástroje pro prevenci ve školním i rodinném prostředí. V úvodu se seznámíme s novými fenomény jako sharenting, rizikové výzvy, pornografie a další. Podrobněji se zaměříme na kyberšikanu, sexting, kybergrooming, negativní dopady sociálních sítí, netolismus, nevhodný obsah, dezinformace a umělou inteligenci. U jednotlivých témat představíme kazuistiky, výzkumy, aktivitu do výuky, praktické rady prevence na úrovni rodiny, učitele a školy dle pokynů a doporučení MŠMT. Součástí lekce bude rozbor dopadů nadužívání moderních technologií na duševní zdraví dospívajících, ale také možnosti, jejich minimalizování. Nevynecháme témata jako sexting a pornoholismus včetně návodů, jak s dětmi tato citlivá témata rozebírat. U dezinformací ukážeme konkrétní příklady, destruktivní působení na společnost, způsoby ověřování a možnosti, jak s dětmi i blízkými o dezinformacích komunikovat. Umělou inteligenci zbavíme předsudků a naučíme se tipy, jak ji využít v běžné školní praxi. Moderní technologie prezentujeme nejen z pohledu rizik, ale také pozitivního využití ve výuce a běžném životě včetně několika praktických aktivit do výuky, knižních a on-line zdrojů.
Lektoři kurzu
Mgr. Lukáš Látal

Přehled sezení
 út 19.11.2024
 08:30 - 15:30
 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín
 Látal Lukáš, Mgr.