Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - Abeceda uvádějícího učitele


Začátek kurzu
úterý 02.04.2024
Rozsah
40 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
20/20
Katalogové číslo
1033332400
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, ZUŠ a SUŠ
Obor
Anotace kurzu
Kvalita vedení začínajících učitelů při vstupu do praxe má velký vliv na rozvoj jejich profesních dovedností, na jejich motivaci nejen k dalšímu učení, ale také k setrvání v praxi. Uvádějící učitel svou spoluprací s klientem významně ovlivňuje i wellbeing jeho i jeho žáků. Proto považujeme uvádějícího učitele za klíčovou osobu procesu adaptace nových učitelů v praxi. K tomu, aby mohla být spolupráce uvádějícího a začínajícího učitele bezpečná a efektivní je třeba, aby nebyla pouze formální, ale aby k ní měl uvádějící učitel patřičné mentorské dovednosti. Mezi ty nejdůležitější patří vytváření bezpečného prostředí pro učení, vedení reflektivního rozhovoru a poskytování užitečné zpětné vazby. Uvádějící učitel navíc musí citlivě rozlišovat, kdy jeho klient potřebuje expertní radu a kdy je třeba vytvořit mu bezpečný prostor pro nalezení vlastního řešení. To vše budeme společně v rámci kurzu trénovat.

Určeno pro učitele, který v následujícím škol. roce 2024/25 povede začínajícího pedagoga.
Lektoři kurzu
Mgr. Alexandra Dobrovolná; Mgr. Lenka Hartmannová
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Pro pedagogy škol zapoj. do projektu TPA-B1

Přehled sezení
 út 02.04.2024
 09:00 - 17:45
 Rekreační centrum Sepetná, Ostravice 0956, Ostravice
 Dobrovolná Alexandra, Mgr. ...
 st 03.04.2024
 08:30 - 16:00
 Rekreační centrum Sepetná, Ostravice 0956, Ostravice
 Dobrovolná Alexandra, Mgr. ...
 po 06.05.2024
 09:00 - 16:00
 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava
 Dobrovolná Alexandra, Mgr. ...
 čt 06.06.2024
 09:00 - 17:45
 Penzion Sluníčko, Ostravice 1279, Ostravice
 Dobrovolná Alexandra, Mgr. ...
 pá 07.06.2024
 08:30 - 16:00
 Penzion Sluníčko, Ostravice 1279, Ostravice
 Dobrovolná Alexandra, Mgr. ...