Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Search
Close this search box.

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání - Jak na programování s Micro:bit


Začátek kurzu
úterý 01.10.2024
Rozsah
40 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
1/15
Katalogové číslo
1033092400
Číslo akreditace
MSMT- 8760/2023-3-330
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
učitel
Typ organizace
II. st. ZŠ, SOŠ, SOU, gymnázia, speciální školy, I. st. ZŠ
Obor
Anotace kurzu

!!!Pozor, termín je pouze předběžný. Závazné termíny zveřejníme v přípravném týdnu!!!


Výuka Informatiky se postupně mění. Do popředí se opět dostává algoritmizace a programování, a to už od 1. stupně ZŠ, až po střední školu. Na kurzu se seznámíme s výukovým mikropočítačem Micro:bit a možnostmi jeho zapojení do výuky nejen informatiky. Získáme představu, jak začít s programováním zábavnou formou jeho prostřednictvím. Program je vhodný pro pedagogy, kteří se rádi učí novým věcem a hledají cestu, jak zpestřit výuku žákům. Na kurzu se setkáte se stejně naladěnými kolegy, vše si vyzkoušíme a odcházíme s hotovými podklady do své výuky.


Program je vhodný pro pedagogy, kteří přemýšlí nad novými postupy práce, vedou žáky ke kritickému myšlení, zvažují výhody a rizika inovací.

 

Práce v tomto kurzu je velmi interaktivní. 24 h bude realizováno formou 3 prezenčních setkání (úvodní, cca v polovině a závěrečné), 8 h bude věnováno e-learningu a 4 online dvouhodinovky budou vyžadovat aktivní přístup účastníka (diskuse, společná práce na sdíleném materiálu, práce v online skupině). Odejdeme obohaceni o téma Micro:bit a o další dovednosti komunikace a spolupráce "naživo" i online.

Lektoři kurzu
Ing. Jiří Sumbal
Další informace
UPOZORNĚNÍ: Přihláška zavazuje k absolvování celého kurzu. Informace pro účastníky: Kurz probíhá v rámci projektu TPA, je zdarma. V září na online schůzce představíme obsah kurzu a na vše se lze zeptat jak lektora, tak organizátorky. Termíny doplníme až v přípravném týdnu (závisí na rozvrhu pana lektora), začátek bude nejdříve od října 2024.

Přehled sezení
 út 01.10.2024
 13:30 - 17:00
 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola...
 Sumbal Jiří, Ing.