Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

OKAPII - Posilujeme digitální kompetence správních zaměstnanců školy


Začátek kurzu
středa 14.06.2023
Rozsah
12 h
Cena kurzu
0 Kč
Obsazenost
11/12 (+5)
Katalogové číslo
1031542300
Číslo akreditace
bez akreditace
Kontakt pro přihlášky
Vyhlídalová Kateřina
katerina.vyhlidalova@kvic.cz
595 538 034
Cílová skupina
správní zaměstnanci škol, učitel, vedoucí pedagogický pracovník
Typ organizace
I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, speciální školy, gymnázia, SOŠ, SOU, ZUŠ a SUŠ, VOŠ, MŠ, SVČ
Obor
informatika a výpočetní technika
Anotace kurzu

Vzdělávací program je určen pro správní zaměstnance škol a školských zařízení. Je rozdělen do několika modulů, které zahrnují práci s notebookem v administrativních a ekonomických činnostech s podporou využití aplikací pro zpracování textu, pro tvorbu tabulek, a to vč. online prostředí v cloudu. Důraz je kladen na praktickou část práce s jednotlivými aplikacemi a možnosti jejich využití v každodenní provozní praxi školy/školského zařízení.

Lektoři kurzu
Ing. Milan Mikošek

Přehled sezení
 st 14.06.2023
 09:00 - 16:00
 Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Zábřeh, Březinova...
 Mikošek Milan, Ing.
 st 21.06.2023
 09:00 - 16:00
 Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Zábřeh, Březinova...
 Mikošek Milan, Ing.