KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

Cílová skupina: učitel MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy, gymnázia, SOŠ, SOU

 

Vzdělávací program seznamuje účastníky se způsoby pojetí tématu osobnostně sociálního rozvoje a s praktickými metodami. Prostřednictvím OSR mohou získat orientaci v sobě samém a rozvíjet kompetence sociální (schopnost spolupracovat, prosazovat své zájmy, komunikovat apod.). Program je veden interaktivně, součástí každého modulu je rozbor modelových situací, nabízených aktivit a následná diskuse o možných reálných situacích. Jednotlivé tematické bloky jsou vedeny interaktivní formou tréninku s přednáškovými vstupy s aktivním zapojením účastníků. Každý blok zahrnuje teoretickou i praktickou část.

Přehled témat:

  1. Seznámení účastníků, pravidla, očekávání
  2. Hlavní východiska pro OSR - evoluční principy a jejich vliv na náš život
  3. Sebepoznání, sebeřízení, sebevýchova, seberozvoj
  4. Mozek a jeho funkce, základní lidské potřeby, shody a odlišnosti v potřebách lidí. Schopnost spolupracovat, potřeba pravidel.
  5. Emoční vývoj člověka, emotivita a její dynamika
  6. Rodina a její fungování
  7. Prevence vyhoření
  8. Sebereflexe, vhled do kritického myšlení
  9. Komunikace, asertivita
  10. Kooperace

Upřesňující informace

Začátek kurzu pondělí 24. 2. 2020
Rozsah 16 h
Katalogové číslo 6328592000
Číslo akreditace MSMT- 16278/2019-1-569
Kontakt pro přihlášky Šafarčíková Eva
Cena kurzu 2 350,00 Kč
Obsazenost volné místo 29/30 (+1)

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
pondělí 24. 2. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Jiří Halda
středa 26. 2. 2020 8:30 15:30 Knihovna města Ostravy, p.o., ul. 28. října 2, Ostrava Mgr. Jiří Halda

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz