KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

2. 10. 2020, Nový Jičín
Náměty ve výtvarném tvoření

2. 10. 2020, Frýdek-Místek
Zážitkové hry pro děti v přírodě

2. 10. 2020, Opava
Vývojová dysfázie prakticky

2. 10. 2020, online u počítače
Metodická poradna

2. 10. 2020, Ostrava
Výuka AJ ve skupinách - poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu

2. 10. 2020, Ostrava
Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce

3. 10. 2020, Opava
Mateřská škola – netradičně, alternativně, inovativně…

5. 10. 2020, Ostravice
OKAP - Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů

5. 10. 2020, Nový Jičín
Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ - prakticky

5. 10. 2020, Nový Jičín
Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová

5. 10. 2020, Opava
Didaktické situace ve vyučování matematice

5. 10. 2020, Ostrava
Grafomotorika a vše, co k ní patří

5. 10. 2020, Opava
Kurz anglického jazyka A2 – 2. část

5. 10. 2020, online u počítače
Internetové zdroje nejen pro prvostupňové učitele - aplikace k vytváření her a kvízů

6. 10. 2020, Nový Jičín
Zvládání stresu a obnova sil

6. 10. 2020, Nový Jičín
Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce

6. 10. 2020, Ostravice
OKAP - Jak na přírodovědné a technické předměty ve škole

6. 10. 2020, Opava
Strategie zvládání obtížných situací - Co (ne)funguje na žáky

6. 10. 2020, Havířov
Metodická poradna

6. 10. 2020, Ostrava
Odpadový žebříček

6. 10. 2020, Frýdek-Místek
Metodická poradna


Jak udělat se žáky dobrý školní projekt

Cílová skupina: učitel, pedagog volného času II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU

Účastníci vzdělávacího programu, jak začátečníci v metodě projektová výuka, tak i pokročilí, si osvojí či prohloubí znalosti a dovednosti nezbytné pro realizaci školního projektu, který má jasně stanovený cíl, je efektivně naplánován a jeho realizace podléhá závěrečné reflexi, při které se žáci/studenti mohou radovat ze svých úspěchů a také se poučit ze svých chyb.

Obsah je zaměřen na realizaci jakéhokoli školního projektu, se zvláštní pozorností na realizaci společenskovědních či environmentálních témat. Těmto tématům jsou věnovány případové studie. Směřuje tak k realizaci projektu, který by naplňoval cíle těchto průřezových témat stanovených pro 2. stupeň ZŠ – Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova, a cíle průřezových témat určených pro střední školství – pro gymnázia (všechna výše uvedená témata s výjimkou Výchovy demokratického občana) a střední odborné školy (především témat Člověk v demokratické společnosti, Člověk a svět práce a Člověk a životní prostředí). V rámci semináře je kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí stanovených v RVP ZŠ, G i OV (RVP pro odborné vzdělávání), jak u účastníků, tak zprostředkovaně u konečné cílové skupiny – žáků a studentů.

Upřesňující informace

Začátek kurzu středa 4. 3. 2020
Rozsah 8 h
Katalogové číslo 6325032000
Číslo akreditace MSMT- 7004/2018-1-284
Kontakt pro přihlášky Ogořalek (Juřenová) Barbora
Cena kurzu 1 400,00 Kč
Obsazenost volné místo 13/25

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
středa 4. 3. 2020 9:00 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Veronika Endrštová
Mgr. Ivo Helebrant

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz