KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání


Matematika 3. - 5. ročníku ZŠ Hejného metodou

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ

Cyklus dílen je určen především pro učitele 3. - 5. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus.

 

Cyklus dílen bude cílit především na prostředí v nejnižších ročnících základní školy. Jedná se o prostředí, která otevírají žákovi svět čísel a svět tvarů přirozenou formou, přes prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy. V mysli žáků se tak buduje hustě propojená síť poznatků. Zaměříme se na ukázky a řešení konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem vyšších ročníků. Účastníci se dále seznámí, jak se žáci učí pracovat s daty, např. vyčíst informace z tabulky, později i grafu, nebo zaznamenávat informace do tabulky, později i tvořit graf.

 

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe. Rovněž se účastníci seznámí s ukázkami žákovských řešení, videonahrávkami z vyučovacích hodin a jejich analýzou. Cyklus dílen  bude zaměřen na následující oblasti:

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách. (4 x 45 min.)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou a hlubší proniknutí do klíčových principů Hejného metody. Mezi klíčové principy pak patří budování schémat, práce v prostředích, prolínání témat, rozvoj osobnosti, skutečná motivace, výuka na základě reálných zkušeností, radost z matematiky, objevování vlastních poznatků. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak s poruchami učení.

B. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (24 x 45 min.)

Formou nabídky série pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody z oblasti aritmetiky i geometrie, na kterých děti budují své poznání světa čísel a tvarů spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si vyzkouší různé činnosti, které otevírají svět aritmetiky i geometrie i činnosti, které oba světy propojují. Na řešeních úloh budeme diskutovat způsoby řešení konkrétních úloh např. dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky. Účastníci si vyzkouší tvořit úlohy snadné i náročnější tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky.

C. Změna role učitele. (4 x 45 min.)

Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí.

Upřesňující informace

Začátek kurzu středa 10. 1. 2018
Rozsah 32 h
Katalogové číslo 6020011750
Číslo akreditace cizí organizace
Kontakt pro přihlášky Juřenová Barbora
Cena kurzu 9 800,00 Kč
Obsazenost volné místo 12/15

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
středa 10. 1. 2018 13:00 17:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Ćmoková
úterý 30. 1. 2018 13:00 17:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Ćmoková
středa 14. 2. 2018 13:00 16:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Ćmoková
středa 21. 3. 2018 13:00 17:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Ćmoková
středa 28. 3. 2018 13:00 16:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Ćmoková
středa 4. 4. 2018 13:00 17:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Ćmoková
středa 11. 4. 2018 13:00 16:15 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Ćmoková

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz