KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Asistent pedagoga v praxi

Cílová skupina: učitel, asistent pedagoga I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU
Prakticky vedený seminář, který nabízí metodickou pomoc asistentům pedagoga při práci s žáky v základních a středních školách. Cílem semináře je upevnit postavení asistenta pedagoga ve třídě, ukotvit zásady spolupráce a komunikace asistenta pedagoga s učiteli, vedením školy, školním poradenským pracovištěm a školským poradenským zařízením, s rodiči. Seznámit účastníky s efektivními formami a metodami práce asistenta pedagoga, sdílet ukázky metodických a didaktických materiálů, pomůcky a potřeby. Nastínit současné výchovné a výukové problémy žáků, osvojit si náměty pro rozvoj a pomoc dílčích problémů dětí ve škole i v rodině. Nedílnou součástí je sdílení vlastních zkušeností, příkladů dobré praxe, rozbor přístupu ke konkrétním žákům, kazuistiky a řešení aktuálních problémů.

Upřesňující informace

Začátek kurzu pondělí 2. 10. 2023 - předběžné údaje
Rozsah 8 h
Katalogové číslo 5340072300
Číslo akreditace MSMT- 21225/2022-4-726
Kontakt pro přihlášky Kupková Marcela
Cena kurzu 1 950,00 Kč
Obsazenost volné místo 7/25

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
předběžné údaje pondělí 2. 10. 2023 8:30 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Mgr. Gabriela Vojtěšková

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz