KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání


Naučme žáky se učit - paměťové techniky pro školské prostředí

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ

Seminář je zaměřený na praktické zvládnutí základních paměťových technik, které dětem pomáhají při osvojení učiva, a na didaktickou stránku jejich využití při výuce žáků či studentů. Vzhledem k množství informací a požadované rychlosti jejich osvojení přispívají techniky zvyšující pozornost žáků a zlepšující jejich schopnost si poznatky vštípit, uchovat je v paměti a vybavit si je v náležité formě k vyšší efektivitě učení, lepší školní úspěšnosti, a tím také k dobrému vztahu ke vzdělávání jako takovému. Seminář rekapituluje základní znalosti o kognitivních funkcích dětí, případných problémech s koncentrací, a zaměřuje se na praktický nácvik technik, které dětem umožní lepší zvládnutí souboru údajů (např. vyjmenovaná slova při výuce pravopisu; popisu děje, věci či skutečnosti aj.), obtížných názvů, cizích slov, číselných údajů (ať už historických dat či jiných).  Cílem je seznámit se s jednoduchými a účinnými cestami, jak děti mohou efektivněji využívat svou mozkovou kapacitu, osvojit si soubor jednoduchých cvičení podporujících učení a podpořit schopnost učitelů děti u těchto cvičení metodicky vést. Základním přínosem je zefektivnění a ozvláštnění výuky, zvýšení šancí žáků na zapamatování si učiva a postupné prohlubování jejich schopnosti koncentrace i zlepšování paměťových funkcí.

Upřesňující informace

Začátek kurzu středa 30. 11. 2022
Rozsah 8 h
Katalogové číslo 5336922200
Číslo akreditace MSMT- 13266/2021-2-496
Kontakt pro přihlášky Kupková Marcela
Cena kurzu 1 540,00 Kč
Obsazenost volné místo 9/20

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
středa 30. 11. 2022 8:30 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Mgr. Milena Rosová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz