KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Vývojová dysfázie prakticky

Seminář se bude realizovat !!!
Cílová skupina: učitel, vychovatel, speciální pedagog, asistent pedagoga MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, spec. školy
V běžných školách narůstá počet integrovaných žáků se závažnější formou narušené schopnosti komunikace. Praxe ukazuje, že klasické výukové přístupy a metody, které pedagog získává studiem na vysoké škole, jsou pro vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností nedostačující. Chtěli bychom poskytnout učitelům či asistentům pedagoga bez speciálně pedagogického vzdělávání základní informace, které budou potřebovat při vzdělávání žáka s vývojovou dysfázií. Program je zaměřen co možná nejvíce prakticky, vede účastníky k zamyšlení k hledání dalších prohlubujících poznatků o problematice vývojové dysfázie.

Upřesňující informace

Začátek kurzu pátek 2. 10. 2020
Rozsah 8 h
Katalogové číslo 5326102000
Číslo akreditace MSMT- 25849/2018-1-743
Kontakt pro přihlášky Kupková Marcela
Cena kurzu 1 000,00 Kč
Obsazenost volné místo 11/24

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
pátek 2. 10. 2020 8:30 15:30 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava Mgr. Kateřina Prchalová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz