KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

2. 10. 2020, Nový Jičín
Náměty ve výtvarném tvoření

2. 10. 2020, Frýdek-Místek
Zážitkové hry pro děti v přírodě

2. 10. 2020, Opava
Vývojová dysfázie prakticky

2. 10. 2020, online u počítače
Metodická poradna

2. 10. 2020, Ostrava
Výuka AJ ve skupinách - poslechové a mluvní aktivity, rozvoj slovního projevu

2. 10. 2020, Ostrava
Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce

3. 10. 2020, Opava
Mateřská škola – netradičně, alternativně, inovativně…

5. 10. 2020, Ostravice
OKAP - Posilujeme digitální kompetence učitele neinformatických předmětů

5. 10. 2020, Nový Jičín
Metody a postupy práce s žáky se SVP v ZŠ - prakticky

5. 10. 2020, Nový Jičín
Metoda dobrého startu - Jana Swierkoszová

5. 10. 2020, Opava
Didaktické situace ve vyučování matematice

5. 10. 2020, Ostrava
Grafomotorika a vše, co k ní patří

5. 10. 2020, Opava
Kurz anglického jazyka A2 – 2. část

5. 10. 2020, online u počítače
Internetové zdroje nejen pro prvostupňové učitele - aplikace k vytváření her a kvízů

6. 10. 2020, Nový Jičín
Zvládání stresu a obnova sil

6. 10. 2020, Nový Jičín
Předškolní vzdělávání z pohledu České školní inspekce

6. 10. 2020, Ostravice
OKAP - Jak na přírodovědné a technické předměty ve škole

6. 10. 2020, Opava
Strategie zvládání obtížných situací - Co (ne)funguje na žáky

6. 10. 2020, Havířov
Metodická poradna

6. 10. 2020, Ostrava
Odpadový žebříček

6. 10. 2020, Frýdek-Místek
Metodická poradna


Preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP

Cílová skupina: vedoucí pedagogický pracovník MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy

Cílem semináře je poskytnout cílové skupině posluchačů východiska, záměr i právní podporu pro funkční systém preventivní strategie školy v návaznosti na ŠVP.

Témata: Odpovědnost ředitele školy za strategii prevence na škole a její podporu; Legislativní zázemí pro tvorbu preventivní strategie školy; Teoretická východiska a metodická doporučení pro funkčnost školního poradenského pracoviště; Příklady dobré praxe; RVP a ŠVP - přehled výstupů pro zpracování doporučených témat v oblasti primární prevence rizikového chování s ohledem na věkové zvláštnosti žáků; Evaluace školy pro oblast primární prevence, doporučené příklady.

Upřesňující informace

Začátek kurzu pondělí 9. 11. 2020
Rozsah 8 h
Katalogové číslo 5324092000
Číslo akreditace MSMT- 795/2018-1-73
Kontakt pro přihlášky Kupková Marcela
Cena kurzu 990,00 Kč
Obsazenost volné místo 6/20

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
pondělí 9. 11. 2020 9:00 16:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20, Opava PhDr. Lenka Skácelová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz