KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
logo projektu

Dialog bez bariér - Kurz anglického jazyka A1

Opava, Mgr. Krzywoňová, pondělí 15:30
Cílová skupina:
Účastníci si budou osvojovat další jazykové prostředky a dále rozvíjet řečové dovednosti. Budou si rozšiřovat slovní zásobu umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Budou se učit správně používat základní gramatické struktury. Výslovnost bude dále procvičována tak, aby byla srozumitelná pro rodilé mluvčí. Účastníci budou používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Poslechové texty budou obsahovat fráze a nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se účastníků bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.). Budou procvičovat pochopení smyslu krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení. Texty ke čtení budou krátké a jednoduché a účastníci budou procvičovat vyhledávání konkrétních předvídatelných informací v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích, jízdních řádech. Účastníci budou procvičovat psaní krátkých jednoduchých poznámek a zpráv týkajících se jejich základních potřeb. Budou procvičovat psaní jednoduchých osobních dopisů. Budou upevňovat a rozvíjet užívání psané podoby jazyka. Výcvik pravopisu se zaměří na opisování krátkých vět, které se týkají každodenního života.

Upřesňující informace

Začátek kurzu pondělí 6. 4. 2009
Rozsah 150 h
Katalogové číslo 2002040910
Číslo akreditace 25243/2008-25-510
Cena kurzu 0,00 Kč
Obsazenost kurz obsazen 16/16 (+1)

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
pondělí 6. 4. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
středa 15. 4. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 20. 4. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 27. 4. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 4. 5. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
čtvrtek 14. 5. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 18. 5. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 25. 5. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 1. 6. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 8. 6. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 15. 6. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 7. 9. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 14. 9. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 21. 9. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
středa 30. 9. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 5. 10. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 12. 10. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 19. 10. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 26. 10. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 2. 11. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 9. 11. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 16. 11. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 23. 11. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 30. 11. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 7. 12. 2009 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 11. 1. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 18. 1. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 25. 1. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 1. 2. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 8. 2. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 22. 2. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 1. 3. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 8. 3. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 15. 3. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 22. 3. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 29. 3. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 19. 4. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 26. 4. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 3. 5. 2010 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 10. 5. 2010 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 17. 5. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 24. 5. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 31. 5. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 7. 6. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 13. 9. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 20. 9. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 4. 10. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 11. 10. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 25. 10. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 1. 11. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 8. 11. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 15. 11. 2010 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 22. 11. 2010 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 29. 11. 2010 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 6. 12. 2010 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Hana Gebauerová
pondělí 10. 1. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 24. 1. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 31. 1. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 7. 2. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 14. 2. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 21. 2. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 7. 3. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 14. 3. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 21. 3. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 28. 3. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 4. 4. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 11. 4. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 18. 4. 2011 15:30 17:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 2. 5. 2011 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 9. 5. 2011 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová
pondělí 16. 5. 2011 15:30 18:00 KVIC Opava, Husova 17, Opava Mgr. Eva Krzywoňová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz