KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání


Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Absolvent získá vědomosti a dovednosti, které se projeví ve schopnostech aplikovat pedagogiku, psychologii, adiktologii a výstupy z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.


Přehled témat

Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence

Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

Poradenské systémy a primární prevence ve školství

Monitorování a evaluace primární prevence

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy

Systém primární prevence ve školství

Školní třída, její vedení a diagnostika

Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Sociálně nežádoucí jevy

Krizová intervence ve škole

Semináře k ročníkové a závěrečné práci

Stáže a praxe skupinové a individuální

 

V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci.

Účastník musí absolvovat praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci.


Ukončení studia

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

Přihláška ke stažení

Upřesňující informace

Začátek kurzu pondělí 17. 1. 2022
Rozsah 250 h
Katalogové číslo 1327912200
Číslo akreditace MSMT- 8584/2019-1-319
Kontakt pro přihlášky Vyhlídalová Kateřina
Cena kurzu 21 500,00 Kč
Obsazenost volné místo 18/22

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
pondělí 17. 1. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
úterý 18. 1. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
úterý 22. 3. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
středa 23. 3. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Struhárová
úterý 5. 4. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
středa 6. 4. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
středa 4. 5. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 5. 5. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 12. 5. 2022 8:30 13:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
pondělí 6. 6. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
úterý 7. 6. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
pondělí 5. 9. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Alexandra Dobrovolná
úterý 6. 9. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Alexandra Dobrovolná
čtvrtek 6. 10. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Iva Burešová
PhDr. Lenka Skácelová
pátek 7. 10. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Iva Burešová
PhDr. Lenka Skácelová
pondělí 7. 11. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Mgr. Jakub Švec
úterý 8. 11. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Mgr. Jakub Švec
čtvrtek 8. 12. 2022 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
středa 25. 1. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
čtvrtek 26. 1. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
středa 15. 2. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
čtvrtek 16. 2. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
středa 22. 3. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
čtvrtek 23. 3. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
pátek 24. 3. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
úterý 18. 4. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Struhárová
středa 19. 4. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Struhárová
čtvrtek 20. 4. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Struhárová
úterý 13. 6. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
PhDr. Lenka Skácelová
středa 14. 6. 2023 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
PhDr. Lenka Skácelová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz