KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Absolvent získá vědomosti a dovednosti, které se projeví ve schopnostech aplikovat pedagogiku, psychologii, adiktologii a výstupy z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

 

Přehled témat

Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence

Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

Poradenské systémy a primární prevence ve školství

Monitorování a evaluace primární prevence

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy

Systém primární prevence ve školství

Školní třída, její vedení a diagnostika

Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Sociálně nežádoucí jevy

Krizová intervence ve škole

Semináře k ročníkové a závěrečné práci

Stáže a praxe skupinové a individuální

 

V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci.

Účastník musí absolvovat praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci.

 

Ukončení studia

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

 

Přihláška - Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Upřesňující informace

Začátek kurzu středa 26. 2. 2020
Rozsah 250 h
Katalogové číslo 1327912000
Číslo akreditace MSMT- 8584/2019-1-319
Kontakt pro přihlášky Vyhlídalová Kateřina
Cena kurzu 20 000,00 Kč
Obsazenost kurz obsazen 25/24 (+1)

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
středa 26. 2. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 27. 2. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 14. 5. 2020 8:00 11:00 e-learning Mgr. Monika Fojtáchová
čtvrtek 14. 5. 2020 14:00 18:00 online u počítače Mgr. Monika Fojtáchová
středa 10. 6. 2020 8:30 15:30 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 11. 6. 2020 8:30 15:30 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7/1490, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
úterý 16. 6. 2020 8:00 13:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
pondělí 7. 9. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
úterý 8. 9. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
středa 9. 9. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
pondělí 5. 10. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Iva Burešová
PhDr. Lenka Skácelová
úterý 6. 10. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Iva Burešová
PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 15. 10. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
pondělí 23. 11. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
úterý 24. 11. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
středa 25. 11. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
pondělí 14. 12. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Alexandra Dobrovolná
úterý 15. 12. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Alexandra Dobrovolná
středa 13. 1. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
čtvrtek 14. 1. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
pátek 15. 1. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
středa 17. 2. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
čtvrtek 18. 2. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
pátek 19. 2. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
pondělí 8. 3. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Mgr. Jakub Švec
úterý 9. 3. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Mgr. Jakub Švec
úterý 20. 4. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Fojtáchová
středa 21. 4. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Fojtáchová
čtvrtek 22. 4. 2021 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Fojtáchová
pondělí 14. 6. 2021 8:00 18:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
PhDr. Lenka Skácelová
úterý 15. 6. 2021 8:00 18:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
PhDr. Lenka Skácelová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz