KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů

Cílová skupina: učitel I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU

Střední školy mohou hradit ze Šablon II, ale pouze v případě, že mají schválenou žádost s datem fyzického zahájení projektu nejpozději k 1. 2. 2019.

 

Studium je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Absolvent získá vědomosti a dovednosti, které se projeví ve schopnostech aplikovat pedagogiku, psychologii, adiktologii a výstupy z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

 

Přehled témat:

Osobnostně sociální rozvoj metodika prevence

Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

Poradenské systémy a primární prevence ve školství

Monitorování a evaluace primární prevence

Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy

Systém primární prevence ve školství

Školní třída, její vedení a diagnostika

Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

Sociálně nežádoucí jevy

Krizová intervence ve škole

Konzultace k ročníkové a závěrečné práci

Stáže a praxe skupinové a individuální

 

Studium s hodinovou dotací 250 hodin bude realizováno v roce 2019 a 2020. Přímá výuka bude probíhat zhruba 2 až 3 dny v měsíci (dle možností lektorů), ve všedních dnech, které se budou střídat. 

V rámci prvního roku studia vypracují účastníci studia ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů. Ve druhém roce studia zpracovávají závěrečnou práci.

Účastník musí absolvovat praxi v celém rozsahu, 80 % přímé výuky a konzultace k ročníkové a závěrečné práci.

 

Ukončení studia

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení o absolvování studia.

 

Přihláška - Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů


Upřesňující informace

Začátek kurzu čtvrtek 14. 2. 2019
Rozsah 250 h
Katalogové číslo 1318371900
Číslo akreditace MSMT- 16225/2016-1-496
Kontakt pro přihlášky Vyhlídalová Kateřina
Cena kurzu 19 900,00 Kč
Obsazenost kurz obsazen 25/25

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
čtvrtek 14. 2. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
pátek 15. 2. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
úterý 26. 3. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
pondělí 8. 4. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Monika Fojtáchová
úterý 16. 4. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
středa 17. 4. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
středa 22. 5. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 23. 5. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
pátek 24. 5. 2019 8:00 13:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
středa 19. 6. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
čtvrtek 20. 6. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
pondělí 23. 9. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
úterý 24. 9. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
středa 9. 10. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 10. 10. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
úterý 22. 10. 2019 13:00 16:15 Středisko výchovné péče Ostrava, Antošovická 258, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
úterý 19. 11. 2019 9:00 12:15 Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky, Zákrejsova 32, Ostrava Mgr. Andrea Matějková
úterý 10. 12. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
středa 11. 12. 2019 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
čtvrtek 9. 1. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Iva Burešová
PhDr. Lenka Skácelová
pátek 10. 1. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Iva Burešová
PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 16. 1. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Martin Hofman
pátek 17. 1. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava PhDr. Lenka Skácelová
čtvrtek 6. 2. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Mgr. Jakub Švec
pátek 7. 2. 2020 9:00 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Mgr. Jakub Švec
pondělí 2. 3. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Alexandra Dobrovolná
úterý 3. 3. 2020 8:30 15:30 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Alexandra Dobrovolná
úterý 28. 4. 2020 8:00 11:00 e-learning Mgr. Monika Fojtáchová
úterý 28. 4. 2020 13:00 16:30 online u počítače Mgr. Monika Fojtáchová
středa 29. 4. 2020 8:00 11:00 e-learning Mgr. Monika Fojtáchová
středa 29. 4. 2020 13:00 16:30 online u počítače Mgr. Monika Fojtáchová
čtvrtek 30. 4. 2020 8:00 11:00 e-learning Mgr. Monika Fojtáchová
čtvrtek 30. 4. 2020 13:00 16:30 online u počítače Mgr. Monika Fojtáchová
pátek 29. 5. 2020 0:00 0:00 odborná stáž neurčen
pondělí 15. 6. 2020 8:00 15:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Bc. Jan Buchta
Mgr. Andrea Matějková
PhDr. Lenka Skácelová
pátek 16. 10. 2020 0:00 0:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. et Bc. Jan Buchta
Mgr. Andrea Matějková

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz