KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem II.

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU

Seminář navazuje na vzdělávací program Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem.

Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou).

Obsah:

  • Plánování jazykových a obsahových cílů výuky
  • Struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ
  • Aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace
  • Práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění
  • Metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství
  • Aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci
  • Představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva
  • Metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

Seminář realizujeme ve spolupráci s o. p. s. META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, která vydává osvědčení. Akce je akreditována u MŠMT pod č. j. 12879/2017-1-647.

Upřesňující informace

Začátek kurzu úterý 15. 10. 2019
Rozsah 8 h
Katalogové číslo 1020231950
Číslo akreditace cizí organizace
Kontakt pro přihlášky Kupková Marcela
Cena kurzu 1 790,00 Kč
Obsazenost volné místo 11/16

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
úterý 15. 10. 2019 9:00 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Michaela Jiroutová
MgA. Hana Mlynářová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz