KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

5. 6. 2020, Ostrava
Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu…

8. 6. 2020, Nový Jičín
Pohádka nám pomůže

8. 6. 2020, Frýdek-Místek
Rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení v mateřské škole

8. 6. 2020, Ostrava
Novodobý fenomén – agrese na základní škole

9. 6. 2020, Ostrava
Kyberšikana (cyberbullying), zraňování, které není vidět na těle

9. 6. 2020, online u počítače v době mimořádných opatření
Líný učitel

9. 6. 2020, online u počítače v době mimořádných opatření
Líný učitel

9. 6. 2020, online u počítače v době mimořádných opatření
Globální témata optikou různých předmětů


Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem II.

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU

Seminář navazuje na vzdělávací program Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem.

Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou).

Obsah:

  • Plánování jazykových a obsahových cílů výuky
  • Struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ
  • Aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace
  • Práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění
  • Metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství
  • Aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci
  • Představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva
  • Metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

Seminář realizujeme ve spolupráci s o. p. s. META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, která vydává osvědčení. Akce je akreditována u MŠMT pod č. j. 12879/2017-1-647.

Upřesňující informace

Začátek kurzu úterý 15. 10. 2019
Rozsah 8 h
Katalogové číslo 1020231950
Číslo akreditace cizí organizace
Kontakt pro přihlášky Kupková Marcela
Cena kurzu 1 790,00 Kč
Obsazenost volné místo 11/16

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
úterý 15. 10. 2019 9:00 16:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Mgr. Michaela Jiroutová
MgA. Hana Mlynářová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz