KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Vzdělávání


Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole

Cílová skupina: učitel, speciální pedagog I. st. ZŠ, II. st. ZŠ

Seminář je určen školním speciálním pedagogům a učitelům základních škol se specializací speciální pedagogika

Témata semináře:

 • Školní speciální pedagog ve škole – jeho legislativní ukotvení, financování, spolupráce s ostatními poradenskými pracovníky ve škole, postavení v rámci školního poradenského pracoviště, skloubení práce učitele a školního speciálního pedagoga
 • Pracovní náplň a plán práce školního speciálního pedagoga, rozvrh hodin, zázemí
 • Role školního speciálního pedagoga v procesu inkluze - aplikace nové legislativy
 • Činnost školního speciálního pedagoga ve škole – příklad dobré praxe:
  • Depistážní šetření
  • Docvičování percepčních oslabení
  • Reedukace poruch učení
  • Vedení kroužků pro žáky s poruchami učení
  • Spolupráce s třídními učiteli – náslechy v hodinách a následné metodické konzultace, spolupráce při tvorbě individuálních plánů, projednávání doporučení z vyšetření žáků ve školských poradenských zařízeních, návaznost mezi 1. a 2. stupněm ZŠ

Seminář organizuje KVIC ve spolupráci se společností EDUPRAXE, s.r.o.

Upřesňující informace

Začátek kurzu pondělí 15. 10. 2018
Informace pro účastníky Přeložený seminář z jara 2018, nyní s novou akreditací a účastnickým poplatkem 650 Kč/osoba
Rozsah 4 h
Katalogové číslo 1020131800
Číslo akreditace cizí organizace
Kontakt pro přihlášky Raníková Bronislava
Cena kurzu 650,00 Kč
Obsazenost volné místo 15/22

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
pondělí 15. 10. 2018 9:00 13:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín Mgr. Ivana Laciná

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz