KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
logo projektu

Perspektiva 2010 - ICT na 1. stupni ZŠ

Cílová skupina:
Absolvent vzdělávacího modulu "Informační a komunikační technologie ve výuce na 1. stupni ZŠ" získá potřebné informace o nabídce a trendech v hlavních počítačových oblastech, úměrných žákům věkové kategorie do 11 let. Obsah modulu umožní absolventům získání teoretických a praktických dovedností, jak zapojit počítač do každodenní pedagogické praxe. Ukáže možnosti různých typů SW a vzdělávacích systémů. Absolvent získá dovednosti, jak vyhledávat další informační zdroje k této problematice. Osvojí si metodiku, návody a postupy organizace a začlenění ICT do každodenní výuky. Naučí se zapojit vlastní tvořivost k vytvoření příprav a šablon. Obeznámí se s nutností vytvořit kvalitní náplně kroužků a dalších aktivit pro žáky zajímající se o tuto problematiku, jako protipól používání počítače a internetu bez konkrétních cílů. Získá informace o programech pro odstraňování poruch učení a bude proškolen pro jejich správnou implementaci. Na závěr vytvoří vlastní přípravu na využití ICT ve vztahu k jeho specializaci a pedagogické praxi, úměrnou věku žáků. Zvolí vhodný program a využije technické vybavení školy. Podle této přípravy provede výuku a výsledek zhodnotí v závěrečné zprávě, jejíž obhajoba je součástí podmínek úspěšného absolvování modulu.

Upřesňující informace

Začátek kurzu čtvrtek 16. 4. 2009
Rozsah 30 h
Katalogové číslo 1000040900
Číslo akreditace 23356/2006-25-431
Cena kurzu 0,00 Kč
Obsazenost kurz obsazen 13/10

Přehled sezení

Datum Od Do Místo Lektor
čtvrtek 16. 4. 2009 15:00 18:00 Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, Jandova 7/9, Hlučín Mgr. Jana Salamonová
čtvrtek 23. 4. 2009 14:00 17:30 Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, Jandova 7/9, Hlučín Mgr. Jana Salamonová
čtvrtek 30. 4. 2009 14:00 17:30 Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, Jandova 7/9, Hlučín Mgr. Jana Salamonová
čtvrtek 7. 5. 2009 14:00 17:30 Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, Jandova 7/9, Hlučín Mgr. Jana Salamonová
čtvrtek 14. 5. 2009 14:00 17:30 Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace, Jandova 7/9, Hlučín Mgr. Jana Salamonová
neděle 31. 5. 2009 10:00 20:00 e-learning Mgr. Jana Salamonová

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz