KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Vzdělávání a metodika v ICTCvičebnice Office 

Zveřejnil(a) dne 1.2.2016 koblan

V příloze článku je k dispozici cvičebnice (vč. zdrojových souborů), kterou můžete využít v hodinách informatiky či jako zadání pro "školní soutěž". Celý článek

Přiložený soubor: soutez-office-2015.zip (7922 kB)

Videoprůvodce tvorbou videa 

Zveřejnil(a) dne 7.1.2016 koblan

Sedmidílný průvodce vás seznámí s:

Choosing your software
Transferring footage and organizing projects
Finding and assembling the best takes
Trimming the head and tail
Adding music and B-roll
Exporting a proof
Wrap-up & further resources
Celý článek


Jak se dospívá ve věku informačních technologií 

Zveřejnil(a) dne 28.10.2015 koblan

Článek pojednává o sociálních sítích jako součásti života jejich mladých uživatelů. Celý článek


50 zdrojů free obrázků podle Dana Leemana 

Zveřejnil(a) dne 26.10.2015 koblan

Přehled světových zdrojů volně dostupných obrázků včetně tematické kategorizace a popisu. Celý článek

Další informace: http://spomocnik.rvp.cz

Digitální technologie ve výuce společenských věd 

Zveřejnil(a) dne 21.10.2015 koblan

Článek přibližuje možnosti, jak využit digitální technologie ve výuce společenskovědních předmětů. Zabývá se digitálními kompetencemi žáků a představuje několik konkrétních témat, kde lze efektivně společenské vědy a digitální technologie propojit.
Celý článek


Hodina kódu pro každého 

Zveřejnil(a) dne 1.10.2015 koblan

Hodina kódu je celosvětová akce, které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa.

Kdokoliv může zorganizovat svoji akci v rámci Hodiny kódu. Jsou k dispozici jednohodinové výukové programy. Nejsou požadované žádné předchozí zkušenosti.
Celý článek

Další informace: https://hourofcode.com/cz

Digitální demence - zbytečná obava? 

Zveřejnil(a) dne 14.6.2015 koblan

V článku se pan Brdička zamýšlí nad dopadem vždy a všude dostupných informací a tím, jak se mění způsob využívání naší paměti. S ohledem na způsob výuky, který by toto měl reflektovat. Celý článek


Portál na tvorbu výukových her GameUp 

Zveřejnil(a) dne 10.6.2015 koblan

Portál věnující se tvorbě interaktivního výukového obsahu (v AJ). V sekci BrainPOP Educators jsou k dispozici volně dostupné materiály pro učitele. Celý článek

Další informace: https://www.brainpop.com/games/

Bezplatné nástroje pro interaktivní a kolaborativní výuku 

Zveřejnil(a) dne 5.6.2015 koblan

Také využíváte při výuce spolupráci, snažíte se žáky aktivizovat a hledáte vhodné nástroje? Zde je přehled zajímavých a zábavných řešení:
- nástroje pro tvorbu pojmových a myšlenkových map
- virtuální tabule
- hry nejen pro výuku ekonomie
a další.

Celý článek


Pomoc školám s aplikacemi Google 

Zveřejnil(a) dne 1.6.2015 koblan

Pokud používáte služby Google, nebo zvažujete přechod na tuto platformu online práce, pak Vám nabízíme zkušenosti a informace soustředěné na jednom místě. Celý článek


Programování? Ano, i na ZŠ. 

Zveřejnil(a) dne 30.5.2015 koblan

"Všichni jsme obklopeni digitálními technologiemi. Nebuďme jejich pouhými konzumenty, ale aktivními uživateli, kterým jejich schopnost informatického myšlení poskytne svobodu přizpůsobit jejich chování vlastním potřebám. Prvním nezbytným krokem k dosažení této svobody je naučit se základům programování."
Celý článek


Matematika 4. ročník a hra Angry Birds 

Zveřejnil(a) dne 29.1.2015 koblan

Gamifikace je trendem ve výuce. Paní učitelka (ČR) si vzala do výuky matematiky na pomoc hru Angry Birds a popisuje postup a svou zkušenost. Celý článek


Myšlenkové mapy a nástroje pro jejich tvorbu 

Zveřejnil(a) dne 10.1.2015 koblan

Nástrojů je celá řada a těžiště se přesouvá do online prostředí. Celý článek


Online spolupráce je kompetence pro 21. století 

Zveřejnil(a) dne 7.1.2015 koblan

Jde o praktický popis skutečných úloh hodnotících kompetence pro 21. století (ukázky výukových aktivit, které simulují prostředí, v němž se kolaborativní řešení problémů odehrává). Mohl by zajímat každého z učitelů. Celý článek


Metodik ICT ve škole 

Zveřejnil(a) dne 1.11.2014 koblan

Snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti je dáno nařízením vlády č. 75/2005 Sb., kde se píše:
Celý článek

Další informace: http://www.skolskeodbory.cz

Učebnice informatiky od Dana Lessnera 

Zveřejnil(a) dne 20.9.2014 koblan

Na konferenci Počítač ve škole v Novém Městě a na dalších akcích prezentoval autor v našich podmínkách stále poněkud alternativní pojetí výuky informatiky. Celý článek


Na internetu bezpečně - vzdělávací projekt Web Rangers 

Zveřejnil(a) dne 16.9.2014 koblan

Představujeme vzdělávací projekt Web Rangers českého Googlu ve spolupráci s GEG ČR a E-Bezpečím, který motivuje teenagery z celé České republiky, aby sami šířili znalosti a zkušenosti s bezpečným užíváním internetu mezi sebou. Celý článek

Další informace: http://www.webrangers.cz

Elektronická kniha - Jak funguje internet 

Zveřejnil(a) dne 30.7.2014 koblan

Jak uvádí autoři:"Tento text má těm, kteří se podílejí na vytváření pravidel, poskytnout základní přehled o internetu a s ním souvisejících technologiích. Jeho cílem je poskytnout přehledné základní informace o některých základních technologiích, které tvoří páteř internetu." Celý článek


Letní ICT akce 

Zveřejnil(a) dne 26.6.2014 koblan

Z newsletteru JSI přinášíme nabídku letních ICT akcí.

Nabídka pro učitele:
Letní škola moderních učitelů - http://www.letni-skola.cz/ - 10. – 15. srpna 2014, pro učitele ZŠ a SŠ, zaměřeno na praktické tipy do výuky, workshopy a sdílení zkušeností s českými a slovenskými kolegy. Místo: Wellness hotel na česko-slovenském pomezí.

Letní škola – Tvoříme s iPadem a pro iPad - http://www.ceskaskola.cz/2014/05/12-15-8-letni-skola-tvorime-s-ipad.html - 12. – 15. srpna 2014, pro učitele ZŠ a SŠ, čtyři workshopy zaměřené na kreativní použití iPadů ve výuce. Místo: Rožnov pod Radhoštěm.

Škola učitelů informatiky - http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/ - 18. – 28.srpna, pro učitele informatiky na mimopražských SŠ pořádá MFF UK. Místo: Lipnice nad Sázavou.

Letní dílna eTwinning - http://www.etwinning.cz/letni-dilna-etwinning-2014/ - 19. – 22. srpna 2014, určena učitelům všech typů mateřských, základních a středních škol v ČR, kteří mají zájem pracovat na projektech eTwinning. Uzavírka přihlášek na konci června. Místo: Tábor.
Celý článek


Elektronická kniha zdarma - K čemu je design služeb? 10 případovek z veřejné sféry 

Zveřejnil(a) dne 25.6.2014 koblan

Když se řekne design, člověku se běžně vybaví, jak něco vypadá. To je ale jen menší část příběhu. Design totiž není jen o estetice. Obecně se design zabývá hlavně tím, jak věci a služby okolo nás fungují. A k čemu že je design služeb dobrý? Celý článek


Průvodce konferencí Technologie zítřka v dnešní škole a 

Zveřejnil(a) dne 17.6.2014 koblan

Upozorňujeme na zajímavé články ve druhé půlce průvodce:
Scientix
Helena Lazarová, Scientix Deputy Ambassador
ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina

Budování slovní zásoby účinnou metodou
Ladislav Sedlák, Syntactic Sugar
http://Langevo.com

SbírkaPříkladů.eu CZ.1.07/1.1.24/01.0022
Libor Olbrich, Tomáš Kopec PrimMat
www.sbirkaprikladu.eu
Celý článek

Přiložený soubor: Sbornik-Ostrava-2014-06-17-final.pdf (939 kB)

Moře čísel a počítání - základní početní dovednosti na 1. stupni 

Zveřejnil(a) dne 17.6.2014 koblan

V rámci krajské konference Technologie zítřka v dnešní škole proběhlo také finále soutěže autorské fotografie učitele ORIGIN 2014. Vítězkou se stala Jana Kadlčíková ze ZŠ J. Valčíka, Ostrava-Poruba. Blahopřejeme!

Výsledková listina

1. místo Jana Kadlčíková, Moře čísel a počítání, ZŠ J. Valčíka, Ostrava-Poruba
2. místo Regina Hajná, ZŠ Malé Albrechtice Tiky, tak – copak je to za zázrak
3. místo Alena Lacinová, Body art, Gymnázium Hladnov a JŠ, Ostrava
Celý článek

Přiložený soubor: 2014-Origin-Kadlcikova.zip (9692 kB)

Kyberšikana učitele 

Zveřejnil(a) dne 31.5.2014 koblan

Článek se podrobně zabývá řešením problému jinde ve světě. Můžeme se inspirovat pro řešení v našich školách. Celý článek


IT FITNESS TEST 2014 v ČR 

Zveřejnil(a) dne 1.5.2014 koblan

Testování ICT gramotnosti zdarma.

Test IT Fitness 2014 je součástí celoevropské kampaně e-Skills for Jobs 2014 http://eskills-week.ec.europa.eu/ iniciované Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl. V České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce. Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, ke studiu a profesnímu uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.
Dům zahraniční spolupráce test IT Fitness nabízí již potřetí, v letech 2010 a 2012 dosahoval počet otestovaných 30 000 v každém ročníku.
Dům zahraniční spolupráce realizuje kampaň v rámci svého členství v síti European Schoolnet.
IT FITNESS TEST 2014 bude probíhat online na stránkách www.itfitness.cz od 1. 5. 2014 – 30. 9. 2014.
Celý článek


Námět do výuky: rekurzivní kreslení  

Zveřejnil(a) dne 30.4.2014 koblan

Upozorňujeme na zajímavý článek doplněný zdrojovými soubory autora. Celý článek


PEPOUŠův nápadník  

Zveřejnil(a) dne 20.3.2014 koblan

Určitě nepřehlédněte tento web plný inspirace. Zejména příznivci Google. Celý článek

Další informace: http://inapadnik.blogspot.cz/

Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech 

Zveřejnil(a) dne 12.12.2013 koblan

Cvičení a metodický materiál Patrika Kočího. Celý článek


Průvodce programem konference Digitální škola dneška 

Zveřejnil(a) dne 27.11.2013 koblan

V průvodci naleznete články Ondřeje Neumajera, Pavlíny Hublové, Janka Wagnera, Libora Klubala a dalších. Celý článek

Přiložený soubor: Sbornik-Ostrava-2013-11-26.pdf (1460 kB)

Koncept 1:1 - výhody a omezení 

Zveřejnil(a) dne 13.8.2013 koblan

Kam směřují (nebo by mohly směřovat) informační technologie ve školách v souvislosti s chytrými telefony a tablety rozebírá autor ve svém článku. Celý článek


Khanova škola - online výuka teď i česky 

Zveřejnil(a) dne 1.7.2013 koblan

Projekt Khanova škola (znáte z Khan Academy) se v ČR nastartoval také díky dobrovolníkům, kteří se zapojili do překladů. Jde o online řešení, které poskytuje rovný přístup ke vzdělávání. Najdete zde videa (více než 1 tis.) M, F, Bi, ICT, Eko, D,... Celý článek

Další informace: https://khanovaskola.cz/

TechAmbition 

Zveřejnil(a) dne 30.6.2013 koblan

Pomůcka pro studenty technických oborů formou učebnice beze slov. Např. pro stavaře různé konstrukce, u kterých si mohou plynule měnit jejich parametry a zároveň sledovat na animaci, jak se mění zatížení jednotlivých částí, poloha těžiště apod. Celý článek

Další informace: http://www.techambition.com/cs

iPad v 1. třídě ZŠ - blog učitele 

Zveřejnil(a) dne 31.5.2013 koblan

Autentické poznámky z využití iPadu ve výuce v 1. třídě. Stránky obsahují také ověřené zdroje pro výuku ČJL, M a dalších předmětů. Celý článek

Další informace: http://www.i-school.cz

Zkušenosti s používáním iPadu na 1. stupni ZŠ 

Zveřejnil(a) dne 10.5.2013 koblan

Video Tomáše Kováče z Nové Bělé (MSK) o tom, jak začali s iPady ve své základní škole. I přes tyto technologie mají žáci sešity, poznámky si píší rukou apod. Celý článek


20 webů pro učitele ZŠ 

Zveřejnil(a) dne 24.4.2013 koblan

Zajímavý rozcestník vhodných webů pro výuku na ZŠ (nečekejte české stránky). Prostředí pro podporu kreativity, inovace výuky a její zpestření. Celý článek


Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2011/2012 - podpora ICT ve školách 

Zveřejnil(a) dne 8.2.2013 koblan

Nepříliš optimistická zjištění ČŠI, podívejte se, jak si stojí Vaše škola v tomto srovnání. Celý článek


Co by měl obsahovat správný DUM 

Zveřejnil(a) dne 31.1.2013 koblan

Také tápete v terminologii a požadavcích na DUMy? Prezentace z klubového setkání paní Satkové Vám pomůže v orientaci. Celý článek

Přiložený soubor: Satkova-KMU-Co-ma-obsahovat-spravny-DUM.pdf (1609 kB)

Metodický materiál - Ekokonference - výstup ze soutěže TOPík 2012 

Zveřejnil(a) dne 31.12.2012 koblan

Metodický materiál paní Gráfové Vás seznámí s využitím ICT v oblasti zcela odlišné. Celý článek

Přiložený soubor: 2012-TOPik-Ekokonference-Kunin.pdf (1321 kB)

Metodický materiál SbírkaPříkadů.eu - výstup ze soutěže TOPík 2012 

Zveřejnil(a) dne 31.12.2012 koblan

Materiál kolegů Olbricha a Kopce Vás provede úskalími spojenými s přípravou ICT projektu financovaného ze ESF. Celý článek

Přiložený soubor: 2012-TOPik-KopecOlbrich.pdf (1346 kB)

Metodický materiál Projekt Tvorba elektronických učebnic - výstup ze soutěže TOPík 2012 

Zveřejnil(a) dne 31.12.2012 koblan

V materiálu ing. Sumbala je popsán proces tvorby elektronických výukových materiálů na odborné škole. Celý článek

Přiložený soubor: ICeMSKa-vyukovy-material-projekt-TEU-Sumbal.pdf (1376 kB)

Výukový materiál Lipidy - výstup ze soutěže Origin 

Zveřejnil(a) dne 31.12.2012 koblan

Příspěvek do výuky chemie od pana Kloudy. Celý článek

Přiložený soubor: 2012-Origin-Klouda.pdf (1475 kB)

Výukový materiál Vyjmenovaná slova - výstup ze soutěže Origin 2012 

Zveřejnil(a) dne 31.12.2012 koblan

Gabriela Marková ze ZŠ V. Martínka, Brušperk, se svou prací Vyjmenovaná slova přispěla do knihovniček uživatelů interaktivní tabule SmartBoard. Celý článek

Přiložený soubor: 2012-Origin-Markova.rar (7053 kB)

Výukový materiál Kvadratické rovnice - výstup ze soutěže Origin 2012 

Zveřejnil(a) dne 31.12.2012 koblan

Monika Janásková z Obchodní akademie, Český Těšín, prezentuje soutěžní práci s názvem Kvadratické rovnice. Celý článek

Přiložený soubor: 2012-Origin-Janaskova.pdf (1254 kB)

Soutěž MS Office 2010 - jak ji uspořádat ve své škole 

Zveřejnil(a) dne 20.12.2012 koblan

Soutěž MS Office 2010 je soubor materiálů přinášející zadání a zdrojové soubory pro práci žáků v aplikacích:
- Word
- Excel
- PowerPoint.
Celý článek

Přiložený soubor: 2012-Soutez-Office-2010.zip (1895 kB)

Komunitní web pro spolupráci učitelů (nejen ČR) v českém jazyce 

Zveřejnil(a) dne 1.12.2012 koblan

Diskuse, výukové materiály, navazování spolupráce, sdílení, atd. Celý článek

Další informace: http://www.pil-network.com

ekniha Práce na dálku 

Zveřejnil(a) dne 21.9.2012 koblan

aneb Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.
Zajímavé náměty a některé lze aplikovat do školy.
Celý článek


Rozvíjíme ICT gramotnost žáků 

Zveřejnil(a) dne 26.8.2012 koblan

Elektronická publikace, která vám může pomoci při plánování práce v novém školním roce. Celý článek


Testování ICT dovedností v ČR – vybrané projekty a koncepty 

Zveřejnil(a) dne 21.8.2012 koblan

V článku autorského kolektivu Ondřej Neumajer (editor), Vladimír Beran, Miloš Kafka, Lukáš Kotek a Tomáš Souček naleznete zajímavé srovnání. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Neumajer-Testovani-ICT-dovednosti-v-CR.pdf (1387 kB)

Digitální učební materiály – od historie do současnosti 

Zveřejnil(a) dne 20.8.2012 koblan

Digitální učební materiály (DUMy) patří v regionálním školství v posledních letech k jednomu z nejfrekventovanějších pojmů. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Neumajer-DUMy.pdf (963 kB)

Aplikace Googe - pomocník ve výuce 

Zveřejnil(a) dne 6.8.2012 koblan

Aplikace Google umožňují on-line způsob práce, což je pro žáky velmi atraktivní (odkudkoliv, kdykoliv). Celý článek

Přiložený soubor: 0-Zaciname-ve-skole-s-aplikacemi-od-Google.pdf (3910 kB)

Videonávody - Adobe Photoshop 

Zveřejnil(a) dne 5.7.2012 koblan

K dispozici jsou tyto metodické materiály Dagmar Vítkové:
1. Adobe Bridge
2. Prostředí Adobe Photoshop
3. Úpravy obrazu
4. Oříznutí a úprava fotografie
5. Vrstvy
6. Retušování
7. Klonovací razítko
8. Text
9. Výběry
10. Křívky a expozice - jak udělat své snímky zajímavější
Celý článek


Interaktivní DUMy 

Zveřejnil(a) dne 15.6.2012 koblan

Autorka Lenka Satková představuje některé funkce aplikace PowerPoint, kterými lze oživit výuku. Celý článek


TVOŘÍME DUMy – banka nápadů pro 2. stupeň 

Zveřejnil(a) dne 14.6.2012 koblan

Paní Pavlína Maňasová v materiálu představuje celé spektrum nástrojů pro podporu aktivity žáků ve výuce pomocí ICT (osmisměrky, křížovky, anagramy,...). Celý článek


DUMíci – tržiště zajímavých materiálů pro 1. stupeň 

Zveřejnil(a) dne 12.6.2012 koblan

Autorka Pavla Novotná nás seznamuje s využitím ICT na prvním stupni (tvorba křížovek apod.) na ve výuce odzkoušených příkladech. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Novotna-DUMici-1stupen.pdf (2514 kB)

Jak přistupovat k tvorbě digitálních učebních materiálů z pohledu autorského zákona 

Zveřejnil(a) dne 10.6.2012 koblan

Co byste neměli opomenout při tvorbě DUMů připomíná autor materiálu Zbyněk Šostý. Celý článek


DVPP v oblasti ICT – průzkum nabídky a doporučení pro žadatele 

Zveřejnil(a) dne 30.5.2012 koblan

V článku Ondřeje Neumajera naleznete zajímavé srovnání nabídky DVPP v oblasti ICT. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Neumajer - DVPP v oblasti ICT.pdf (729 kB)

Mýty a mylnosti o ICT ve vzdělávání 

Zveřejnil(a) dne 15.5.2012 koblan

Nad otázkami ICT ve vzdělávání a častými omyly se zamýšlí Ondřej Neumajer. Celý článek


Desatero pro organizaci soutěže o nejlepší digitální učební materiál (DUM) 

Zveřejnil(a) dne 6.4.2012 koblan

Tvoříte elektronické výukové materiály a rádi byste uspořádali školní nebo městské kolo soutěže? Nebo se takové soutěže chcete zúčastnit? Zde jsou tipy, jak na to. Celý článek


Význam mentálního mapování ve výuce 

Zveřejnil(a) dne 15.2.2012 koblan

Myšlenkovou mapu jako zajímavý výukový nástroj představuje Patrik Kočí spolu s konkrétními ukázkami. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Koci-mentalni-mapy-final.pdf (2977 kB)

Pro speciální školství - iPad 

Zveřejnil(a) dne 25.1.2012 koblan

Stránky s tématikou využití iPadů ve speciálním školství, mnoho tipů, rad a metodických doporučení. Celý článek

Další informace: http://www.i-sen.cz/

Matematika pro 4. ročník 

Zveřejnil(a) dne 20.1.2012 koblan

Autorka zpracovala zajímavou formou výukový materiál, který podporuje počítání v oboru do 1000, písemné sčítání a odčítání, násobilku, pamětné násobení a dělení mimo obor násobilky, geometrické diktáty, převody jednotek délky, dělení jednociferným dělitelem, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, počítání se závorkami, pořadí výpočtů, čísla o -10 000. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Pohadkova-matematika-final.pdf (7217 kB)

Matematika pro 3. a 4. ročník - výukový materiál 

Zveřejnil(a) dne 5.1.2012 koblan

Autorka zpracovala zajímavou a zábavnou formou násobilku pro žáky 3. resp. začátku 4. ročníku. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Násobilka v Bradavicích-final.pdf (139 kB)

Chemie v informatice aneb informatika v chemii 

Zveřejnil(a) dne 5.1.2012 koblan

Další zajímavý metodický materiál k použití volně šiřitelných nástrojů ve výuce chemie. Celkem těžké téma se tak může stát pro žáky 9. ročníku ZŠ resp. 1. ročníku SŠ zajímavé a motivující. Celý článek

Přiložený soubor: EliSka-Chemie-v-informatice-final.pdf (658 kB)

Kde najít fotografie k volnému použití 

Zveřejnil(a) dne 2.12.2011 koblan

Kromě zdrojů na internetu, jejichž přehled naleznete na webu RVP.CZ (odkaz pod článkem), máte možnost využít svého potenciálu. Celý článek

Přiložený soubor: Otevřené-galerie.pdf (30 kB)

Výuka programování na střední škole 

Zveřejnil(a) dne 1.12.2011 koblan

Z článku vyjímáme:"V rámci výuky programování existují dva odlišné pohledy na metodiku výuky. Jeden plně akcentuje procedurální přístup a programování v nástrojích strukturovaného programování. Druhý dává důraz na učení žáka principům myšlení a návrhu rozhraní aplikací v základních termínech a pojmech objektově orientovaného programování (OOP), struktury programování (rozumějte např. příkazy IF, WHILE, FOR, …) se žáci učí až v pokročilejších fázích kurzů. Slovenští učitelé SŠ mohli posoudit během workshopu oba přístupy, v diskusi zaznívaly často argumenty limitů hodinové dotace výuky a úroveň vstupních znalostí žáků." Celý článek


Tvorba interaktivních výukových materiálů pro interaktivní dataprojektor BENQ 

Zveřejnil(a) dne 15.11.2011 koblan

Jak efektivně zvládnout přípravu výukových materiálů, popis aplikace Q Draw, jak k tvorbě využít MS Office PowerPoint. Celý článek


Jak rychle připravit pracovní list pro žáka 

Zveřejnil(a) dne 2.11.2011 koblan

Obrázkový návod pro přípravu pracovního listu (formuláře) v aplikaci MS Word. Je vhodný jak pro zpracování na počítači tak např. pro tištěnou verzi, kterou žák vyplní ručně.
V práci učitele má jistě široké použití.
Celý článek


Metodiky přípravy ICT projektu ve škole 

Zveřejnil(a) dne 29.10.2011 koblan

Na krajské přehlídce projektů byly prezentovány 3 projekty, které prezentují zajímavé formy využití ICT ve výuce. E-learningové výukové materiály do různých předmětů na gymnáziu, eTwinning v první třídě a výuka odborné angličtiny na střední odborné škole. Celý článek

Přiložený soubor: metodika-pripravy-projektu.zip (3438 kB)

Studium koordinace ICT - aktuální možnosti 

Zveřejnil(a) dne 19.10.2011 koblan

V současné době (podzim 2011) zahajuje bezplatné vzdělávání MZLU v Brně.

Studium je z projektu hrazeno účastníkům z následujících krajů: Středočeský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský a Vysočina.
Celý článek


Kniha Excel v příkladech 2007 - 2010 

Zveřejnil(a) dne 14.10.2011 koblan

Doporučujeme do výuky knihu doplněnou o CD s příklady. Tuto knihu si můžete objednat i elektronicky (výhodnější cena) pomocí odkazu dále. Celý článek


www.malotridky.cz 

Zveřejnil(a) dne 11.10.2011 koblan

Doporučujeme "malým školám" (do cca 150 žáků) zapojení do aktivity Malotřídky.cz. Nabízí technologická řešení a další nástroje určené pro malé školy a podporuje jejich spolupráci. Celý článek

Další informace: http://www.malotridky.cz

Příručka pro tvůrce DUM - Nebojme se tvorby DUM 

Zveřejnil(a) dne 22.9.2011 koblan

Materiál Zbyňka Šostého se zaměřil na digitální učební materiál (dále jen DUM), pojem, který se stává pro pedagogy na základních a středních školách určitou možností inovace výuky ICT,... Celý článek

Další informace: http://autori.rvp.cz/
Přiložený soubor: Sosty-Nebojme-se-tvorby-DUM-po-korekture.pdf (2711 kB)

Začínáte s tvorbou školního časopisu? Využijte moodle! 

Zveřejnil(a) dne 19.9.2011 koblan

V textu článku shrnuje Marta Slawinská vlastní zkušenost se zavedením a redakcí školního časopisu. Pro tento účel použila LMS Moodle - nechejte se inspirovat. Celý článek


S interaktivní tabuli SmartBoard krok za krokem 

Zveřejnil(a) dne 18.9.2011 koblan

Jak začít a jak efektivně využít interaktivní tabuli ve výuce se naučíte pomocí materiálu Martiny Veřmiřovské. Celý článek


ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy 

Zveřejnil(a) dne 13.4.2011 koblan

V materiálu Ivy Machýčkové jsou zpracována typická témata, vhodná pro aplikaci ICT již od mateřské školy. Celý článek

Přiložený soubor: Machyckova Ivana ICT ve vzdelavani-final.pdf (1022 kB)

Posloupnosti - výuka s pomocí ICT 

Zveřejnil(a) dne 14.1.2011 koblan

V materiálu Tomáše Kopce najdete jak teorii, tak mnoho příkladů k procvičení daného tématu. Celý článek

Přiložený soubor: posloupnosti-na-web.zip (613 kB)

Mocniny a odmocniny - výuka s pomocí ICT 

Zveřejnil(a) dne 13.1.2011 koblan

V materiálu Tomáše Kopce najdete jak teorii, tak mnoho příkladů k procvičení daného tématu. Celý článek

Přiložený soubor: mocniny_a_odmocniny-na-web.zip (1793 kB)

Příručka pro učitele i ředitele školy - Jak nejlépe využít interaktivní tabuli  

Zveřejnil(a) dne 5.1.2011 koblan

Máte ve svém projektu tvorbu DUMů? Pravděpodobně jste ji spojili s nákupem interaktivní tabule. Tato příručka vám položí mnoho otázek a přináší na ně důležité odpovědi jak tvorbě DUMů, tak k vlastnímu zapojení interaktivní tabule do výuky ve vaší škole.
Celý článek


Činnost školicího centra CoE (MIcrosoft Partners in Learning) opět pokračuje 

Zveřejnil(a) dne 1.1.2011 koblan

I v letošním roce Vám nabízíme kurzy pro administrátory zdarma. Za zvýhodněných podmínek nabízíme kurzy MS Office (hrazeno z EU peníze školám) - jeden uhradíte (Kč 1250,--/účastník), druhý získáte pro svůj pedagogický tým zdarma. Celý článek


Kvadratické rovnice, kvadratické funkce - výuka s pomocí ICT 

Zveřejnil(a) dne 5.12.2010 koblan

V materiálu Tomáše Kopce najdete jak teorii, tak mnoho příkladů k procvičení daného tématu. Celý článek

Přiložený soubor: kopec-kvadr-fce-na-web.zip (2199 kB)

Podpora aktivních učitelů v MSK v oblasti ICT 

Zveřejnil(a) dne 4.12.2010 koblan

Zvyšování ICT kompetencí učitelů a žáků v našem kraji podporujeme v Krajském zařízení pro DVPP a informační centru, Nový Jičín, příspěvkové organizaci různými formami již několik let. Celý článek

Přiložený soubor: 2010-aktivni-ucitele-TOPik-a-MSOffice.pdf (531 kB)

Výukový materiál pro modul 7 - Služby informační sítě – Internet 

Zveřejnil(a) dne 1.12.2010 koblan

Výukový materiál pro modul 7 - Služby informační sítě – Internet je v příloze článku (10 MB). Celý článek

Přiložený soubor: modul7-elektronicka-posta-a-internet.zip (9227 kB)

Zapojení informačních a komunikačních technologií do života školy – Profil Škola21 

Zveřejnil(a) dne 26.11.2010 koblan

V článku Ondřeje Neumajera je řešen klíčový význam informačních a komunikačních technologií (ICT) pro úspěch jedince v jednadvacátém století asi není třeba přesvědčovat. Deklarování významu ICT se stalo téměř klišé, které můžeme dennodenně slyšet z médií, od politiků atp. Lze tedy předpokládat, že o významu ICT ve vzdělávání nikdo nepochybuje. V obecném významu je to jistě pravda. Celý článek

Přiložený soubor: ProfilSkola21-Neumajer.pdf (683 kB)

Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing 

Zveřejnil(a) dne 18.11.2010 koblan

Při rozhovorech s ICT metodiky na školách lze velmi často slyšet názor, že jejich současné snížení počtu přímé vyučovací povinnosti je nedostatečné. Celý článek

Přiložený soubor: neumajer-Cloud-Computing.pdf (417 kB)

Časové osy pěkně a on-line 

Zveřejnil(a) dne 9.11.2010 koblan

Pokud si myslíte, že využití časových os je vhodné pouze pro učitele dějepisu, pak vás krátký pohled na představené on-line služby brzy vyvede z omylu. Učitele při pohledu na nabídku možností časových os nemohou nenapadnout náměty, jak atraktivně vypadající výstupy těchto aplikací využít přímo ve výuce. V ideálním případě je možné nechat vytvářet časové osy přímo žáky. Časové osy je možné úspěšně využít i na další činnosti, typicky na monitorování průběhu školního projektu. Musím říci, že jsem byl velmi mile překvapen nabídkou funkcí, atraktivitou a profesionálním vzhledem výstupů. A přitom je to vše tak jednoduché, že by běžný uživatel Internetu neměl narazit na větší potíže. Celý článek

Další informace: http://ondrej.neumajer.cz/

On-line kriminalita - ZŠ v ohrožení 

Zveřejnil(a) dne 8.11.2010 koblan

Rychlý vývoj a zavádění technologií významně mění naše chování a životy. Stále častěji se v otázkách vzdělávání dostávají do hledáčku našeho zájmu témata dříve neznámá či okrajová spojená s používáním a bezpečností nových technologií. Pedagogové a psychologové se shodnou na tom, že nejdůležitější je právě ona prevence, tedy výchova a osvěta mládeže. Celý článek

Další informace: http://ondrej.neumajer.cz/
Přiložený soubor: neumajer-bezpecnost-ZS.pdf (973 kB)

Výukový materiál pro modul 6 - Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace 

Zveřejnil(a) dne 1.11.2010 koblan

Výukový materiál pro modul 6 - Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace je v příloze článku (2 MB). Celý článek

Přiložený soubor: modul6-cb.pdf (2322 kB)

Lineární funkce - výuka s pomocí ICT 

Zveřejnil(a) dne 7.10.2010 koblan

V materiálu Tomáše Kopce najdete jak teorii, tak mnoho příkladů k procvičení daného tématu. Celý článek

Přiložený soubor: linearni_fce-na-web.zip (2845 kB)

Výukový materiál pro modul 5 - Databáze (MS Access) 

Zveřejnil(a) dne 1.10.2010 koblan

Výukový materiál pro modul 5 - Databáze (MS Access)je v příloze článku (4 MB). Celý článek

Přiložený soubor: modul5-cb.pdf (3943 kB)

Bezpečnost a prevence on-line kriminality na ZŠ II. 

Zveřejnil(a) dne 25.9.2010 koblan

Test IT Fitness zaměřený na oblast informačních a komunikačních technologií nabídl veřejnosti na svých webových stránkách Dům zahraničních služeb (DZS) v rámci celoevropské kampaně podporující počítačovou gramotnost s názvem Evropský týden IT dovedností 2010 (European e-Skills Week 2010). Celý článek

Přiložený soubor: neumajer-bezpecnost.zip (272 kB)

Bezpečnost a prevence on-line kriminality na ZŠ I. 

Zveřejnil(a) dne 19.9.2010 koblan

Rychlý vývoj a zavádění technologií významně mění naše chování a životy. Stále častěji se v otázkách vzdělávání dostávají do hledáčku našeho zájmu témata dříve neznámá či okrajová spojená s používáním a bezpečností nových technologií. V tomto případě nám jde o prevenci tzv. on-line kriminality. Technokraté a zainteresované firmy propagují technické prostředky, jak internetovou kriminalitu potírat. Až příliš často se vyskytují myšlenkové proudy, které prosazují restriktivní opatření a zákazy. Někdy jsou zastřešené politickou reprezentací. Pedagogové a psychologové se shodnou na tom, že nejdůležitější je právě ona prevence, tedy výchova a osvěta mládeže. Celý článek

Další informace: http://ondrej.neumajer.cz/

Výukový materiál pro modul 4 - Tabulkový kalkulátor (MS Excel) 

Zveřejnil(a) dne 1.9.2010 koblan

Výukový materiál pro modul 4 - Tabulkový kalkulátor (MS Excel) je v příloze článku (4 MB). Celý článek

Přiložený soubor: modul4-cb.pdf (4103 kB)

Výukový materiál pro modul 3 - Textový editor (MS Word) 

Zveřejnil(a) dne 1.8.2010 koblan

Výukový materiál pro modul 3 - Textový editor (MS Word) je v příloze článku (4 MB). Celý článek

Přiložený soubor: modul3-cb.pdf (4276 kB)

Výukový materiál pro modul 2 - Používání PC a správa souborů 

Zveřejnil(a) dne 1.7.2010 koblan

Výukový materiál pro modul 2 - Používání PC a správa souborů je v příloze článku (6 MB). Celý článek

Přiložený soubor: modul2-cb.pdf (6309 kB)

Výukový materiál pro přípravu na modul 1 - Základy informačních technologií 

Zveřejnil(a) dne 1.6.2010 koblan

Výukový materiál pro přípravu na modul 1 - Základy informačních technologií je v příloze článku (5 MB). Celý článek

Přiložený soubor: modul1-cb.pdf (4655 kB)

Interaktivní prvky v interaktivních prezentacích 

Zveřejnil(a) dne 17.3.2009 trombikova

Přemýšlíte nad tím, jakým způsobem oživit prezentaci či výklad učiva, jak zaujmout své posluchače? Zde vám nabízíme několik tipů … Celý článek


Psaní textů, sazba a typografie (2. díl) 

Zveřejnil(a) dne 26.5.2008 mikosekm

Odevzdávají vaši žáci výstupy zpracované v textovém editoru? Pak využijte tato pravidla (2. díl). Celý článek

Přiložený soubor: Psani_textu_a_typografie_2.pdf (129 kB)

Psaní textů, sazba a typografie (3. díl) 

Zveřejnil(a) dne 26.5.2008 mikosekm

Odevzdávají vaši žáci výstupy zpracované v textovém editoru? Pak využijte tato pravidla (3. díl). Celý článek

Přiložený soubor: Psani_textu_a_typografie_3.pdf (71 kB)

Činnost ICeMSK Bruntál 

Zveřejnil(a) dne 4.3.2008 pacvonl


Na jaře 2007 jsme se úspěšně ucházeli o účast v projektu KVIC (Krajské vzdělávací a informační centrum) v Novém Jičíně a v červnu jsme byli krajskou komisí vybráni jako jediný zástupce okresu Bruntál.
Celý článek


eTwinning - mezinárodní spolupráce škol 

Zveřejnil(a) dne 14.2.2008 sumbalj

Chcete využít informační a komunikační technologie v různých předmětech vašeho vzdělávacího programu? Rádi byste žákům a studentům zatraktivnili výuku využitím mezinárodní spolupráce? Máte zájem nenásilným způsobem aplikovat mezipředmětové vztahy? Pokud si na většinu z těchto otázek odpovíte ANO, pak je tu pro vás eTwinning. Celý článek

Další informace: http://www.etwinning.cz

Psaní textů, sazba a typografie (1. díl) 

Zveřejnil(a) dne 2.2.2008 kozakova

Odevzdávají vaši žáci výstupy zpracované v textovém editoru? Pak využijte tato pravidla. Celý článek

Přiložený soubor: Psani_textu_a_typografie_1.pdf (82 kB)

Námět na práci při výuce textového editoru 

Zveřejnil(a) dne 2.2.2008 kozakova

Tento námět vzniknul kombinací potřeby vyhledat internetové zdroje pro různé předměty a předat je učitelům. Studenti si procvičí vyhledávání informací na internetu, jejich zhodnocení, převedení do textového editoru, jeho úpravy do tvaru brožury, praktické vyzkoušení oboustranného (duplexního) tisku. Celý článek


Jak v informační gramotnosti vyhovět požadavkům ČŠI? 

Zveřejnil(a) dne 2.2.2008 kozakova

Článek připravil Ondřej Neumajer. Věnuje se
Výroční zprávě za školní rok 2006/2007, kterou v prosinci roku 2007 zveřejnila České školní inspekce (ČŠI) v souladu se školským zákonem na svých webových stránkách.
Celý článek

Přiložený soubor: KVIC5 - ČŠI.pdf (84 kB)

Přenositelnost výukových materiálů mezi různými druhy interaktivních tabulí. 

Zveřejnil(a) dne 13.12.2007 slawinskam

Jaká je přenositelnost čili kompatibilita výukových materiálů mezi různými druhy interaktivních tabulí a dalšími aplikacemi? V přiložené prezentaci možná najdete odpověď... Celý článek


Přehled novinek a vylepšení v MS Office 2007 a Doporučení pro tvorbu výukových prezentací. 

Zveřejnil(a) dne 28.11.2007 slawinskam

Proč je vhodné přejít k nové verzi MS Office 2007 a jaké výhody to uživatelům přinese? Jakou strukturu by měly mít výukové prezentace k maximální spokojenosti žáků i učitelů? To jsou otázky, které si pokládá řada učitelů... Celý článek


ICT ve výuce anglického jazyka 

Zveřejnil(a) dne 27.11.2007 chmelarovam

ICT a výuka AJ Celý článek

Další informace: http://www.fi.muni.cz/ICT4ELT/
Přiložený soubor: ICT ve výuce angličtiny.pdf (51 kB)

ICT ve výuce českého jazyka a literatury 

Zveřejnil(a) dne 26.11.2007 chmelarovam

V přiloženém souboru najdete různé typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury. Celý článek


Podmínky pro využívání ICT ve vzdělávání 

Zveřejnil(a) dne 26.10.2007 kozakova

Článek Ondřeje Neumajera - doporučuji k přečtení. Celý článek

Přiložený soubor: podminky-pro-vyuzivani-ICT-ve-vzdelavani.pdf (70 kB)

ICeMSK - školení produktů Microsoft pro výuku  

Zveřejnil(a) dne 5.10.2007 kozakova

Již v říjnu 2007 můžete očekávat v nabídce školení jednotlivých center další užitečná témata, zejména pokud Vaše škola používá produkty Microsoft. Školení v rozsahu 7 h nebo 12 h bude pro účastníky ze škol zdarma. Celý článek


Bezpečnost na internetu - letáček A4 pro žáky 

Zveřejnil(a) dne 27.9.2007 kozakova

Jednoduchá skládanka se základními pravidly pro práci žáků na internetu. Celý článek

Přiložený soubor: letacek-bezpecnost.pdf (188 kB)

Internetová bezpečnost - metodická příručka 

Zveřejnil(a) dne 27.9.2007 kozakova

Metodická příručka objasňuje nejdůležitější aspekty práce na internetu; technické a organizační zásady pro zajištění bezpečnosti. Celý článek

Přiložený soubor: Publikace-bezpecnost.pdf (502 kB)

Výstupy z metodických odpolední - materiály, metodiky 

Zveřejnil(a) dne 19.9.2007 kozakova

Z jednotlivých metodických odpolední zveřejňujeme výstupy, které by vám ve výuce mohly pomoci. Celý článek


Zajímavá služba - pomoc školám v problematice ICT 

Zveřejnil(a) dne 1.9.2007 kozakova

Pro školy Moravskoslezského kraje jsme od září 2007 připravili sadu takových školení, která by Vám mohla pomoci v základní orientaci v ICT a jejich aplikaci ve školské praxi. Školení v rozsahu 4 h je pro účastníky ze škol zdarma. Celý článek

Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz