KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 17.5.2021 celý článek

Úplata ve školní družině v případě omezení nebo přerušení výuky

V současné koronavirové době a distanční výuky řešíme problém se stanovením úplaty za školní družinu. Dle ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je stanoveno:

Zveřejněno dne 3.5.2021 celý článek

Pořízení hmotného majetku z FKSP

Dle ustanovení §5 vyhl. č. 114/2002 Sb.,  o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, lze z fondu hradit pořízení hmotného majetku, který slouží kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců.

Zveřejněno dne 18.4.2021 celý článek

Jak se dívat na pedagogickou intervenci konanou jako první přespočetnou hodinu u ředitele dle současné legislativy

Vycházejme z novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (NV 75/2005 Sb.), konkrétně z § 2 odst. 6, který říká:

Zveřejněno dne 5.4.2021 celý článek

Zdroje financování na pedagogickou intervenci a způsob odměňování pedagogů za její realizaci

Zveřejněno dne 22.3.2021 celý článek

Je dárkový poukaz věcným darem z FKSP a jak je zdaněn?

Podle § 14 vyhlášky č.  114/2002 Sb. lze zaměstnancům poskytnout věcné nebo peněžní dary, nejčastěji k pracovním, životním výročím nebo při přiznání starobního důchodu.

Zveřejněno dne 22.2.2021 celý článek

Pracovněprávní vztahy v souvislosti s pedagogickou intervencí

Jistě si nyní kladete otázku, zda v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen NV) nedojde ke změně v pracovněprávních vztazích (např. v pracovní smlouvě) u pedagoga vykonávajícího pedagogickou intervenci.

Zveřejněno dne 8.2.2021 celý článek

Vouchery jako kompenzace neuskutečněné rekreace a příspěvek z FKSP

Na co nesmíme zapomenout, pokud naši zaměstnanci získali kompenzaci za neuskutečněnou rekreaci z důvodu Covid-19, kterou jsme hradili z FKSP?

Zveřejněno dne 25.1.2021 celý článek

Změny ve financování pedagogické intervence od 1. 2. 2021

Co nového přináší změna vyhlášky č. 27/2016 Sb.,  v oblasti poskytování pedagogické intervence ?

Zveřejněno dne 18.1.2021 celý článek

Na co lze přesně použít příspěvek z FKSP na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání?

Přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání lze jen při splnění následujících podmínek.

Zveřejněno dne 12.1.2021 celý článek

Peněžitý příspěvek na stravování aneb stravenkový paušál

Peněžitý příspěvek na stravování představuje od 1. 1. 2021 třetí způsob, jak poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněné stravování.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz