KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 1.7.2020 celý článek

Poradenství v otázkách financování škol a školských zařízení

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, jejich ekonomy a účetní jsou určeny příspěvky Ing. Petry Schwarzové věnované oblasti finančního řízení. Výklady dále uvedené se vztahují zejména na veřejnoprávní subjekty, tj. na školy a školská zařízení zřizované státem a územními samosprávnými celky.

Zveřejněno dne 13.10.2021 celý článek

Stanovení přímé pedagogické činnosti v rámci rozpětí

Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická činnost") je stanoven v příloze nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění.

Zveřejněno dne 29.9.2021 celý článek

Kde vzít finance na učební pomůcky pro realizaci pedagogické intervence?

Všichni víme, že od 1. 2. 2021 dochází z důvodu zařazení pedagogické intervence do podpůrného opatření 1. stupně i ke změně jejího financování. Znamená to, že od výše uvedeného data už není pedagogická intervence rozpočtována na základě výkazu R44-99, což se týká i veškerých pomůcek pomocných k její realizaci.

Zveřejněno dne 7.9.2021 celý článek

Je výše osobního příplatku omezena?

Osobní příplatek jako „nenároková složka platu“ je jistě jedním z motivačních faktorů zaměstnanců.

Dle ustanovení § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je možné zaměstnanci osobní příplatek poskytnout, jestliže dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, případně jestli plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci.

Zveřejněno dne 24.8.2021 celý článek

Navýšení příplatku za třídnictví od 1. 9. 2021

Vláda na svém zasedání dne 16. 8. 2021 schválila novelu nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou došlo k vyčlenění zvláštního příplatku za výkon prací třídního učitele do samostatné skupiny zvláštních příplatků. 

Zveřejněno dne 16.8.2021 celý článek

Z čeho je tvořen příděl do FKSP

Základní příděl v příspěvkových organizacích podle ust. § 2 odst. 1 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb je  tvořen  2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

Zveřejněno dne 19.7.2021 celý článek

Komu můžeme poskytnout příspěvek z FKSP na kulturní akce

Zveřejněno dne 7.7.2021 celý článek

Na co se vztahuje limit příspěvku z FKSP na stravování?

Podle § 7 vyhl. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb lze z FKSP přispívat zaměstnancům na stravování podle právních předpisů upravujících stravování v organizační složce státu, příspěvkové organizaci a státním podniku a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku. 

Zveřejněno dne 14.6.2021 celý článek

Financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) vztahující se k dvěma zúčtovacím obdobím

Připomeňme si obecně, že  DVPP lze hradit z ONIV nebo provozních prostředků. Pokud však půjde o DVPP, které se bude vztahovat k více zúčtovacím obdobím, musíme si dát pozor při úhradě DVPP z ONIV.

Zveřejněno dne 31.5.2021 celý článek

Výměnné akce z FKSP


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz