KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 1.7.2020 celý článek

Poradenství v otázkách financování škol a školských zařízení

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, jejich ekonomy a účetní jsou určeny příspěvky Ing. Petry Schwarzové věnované oblasti finančního řízení. Výklady dále uvedené se vztahují zejména na veřejnoprávní subjekty, tj. na školy a školská zařízení zřizované státem a územními samosprávnými celky.

Zveřejněno dne 23.1.2023 celý článek

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků z ONIV

Finanční prostředky, které jsou poskytovány na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje), lze využít v rámci možností stanovených obecně v § 160 odst. 1 školského zákona. Co se týče dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je o něm ve výše zmiňovaném paragrafu konkrétně pojednáváno. Jak je ale možné se dívat na nepedagogické pracovníky?

Zveřejněno dne 3.1.2023 celý článek

Jak zajistit nepochybení ze strany školy při čerpání příspěvku na penzijní připojištění

Dle § 12 vyhlášky o FKSP lze zaměstnanci přispívat na penzijní připojištění, nejvýše však 100 % částky, kterou se zaměstnanec zavázal hradit ze svých zdrojů.

Zveřejněno dne 13.12.2022 celý článek

Kdy má žák nárok na „dotovaný oběd“?

Zveřejněno dne 30.11.2022 celý článek

Jak s čerpáním FKSP na konci kalendářního roku?

Zveřejněno dne 11.11.2022 celý článek

Z FKSP kávovar ano, kafé NE / + Pozvánka na webinář 16. 11. - FKSP po novele

Jistě ve vás slovo wellbeing vyvolává pocit, že je třeba zaměstnancům zlepšit pracovní prostředí.

Zveřejněno dne 31.10.2022 celý článek

Nepeněžní versus peněžní forma plnění z FKSP

Zveřejněno dne 13.10.2022 celý článek

Ukrajinský asistent pedagoga v souvislosti s výkazem P1c-01

Zveřejněno dne 26.9.2022 celý článek

Stručně o přespočetných hodinách v souvislosti s výkazem P1c-01

Výkaz P1c-01 podáváme ke stavu 30. 9. (2022), na základě něj nám ministerstvo stanovuje finanční prostředky na platy pouze pedagogických pracovníků na následující kalendářní rok (2023). Nesprávné vyplnění může mít pro nás negativní dopad. Mohou nastat dva případy:

Zveřejněno dne 6.9.2022 celý článek

Co vše obsahuje PHškoly a co NE

PHškoly je skutečná vyučovací povinnost stanovená ve vaší škole. Jde, zjednodušeně řečeno, o počet hodin v rozvrhu, případně o součet všech přímých pedagogických činnosti pedagogů. Jde však o hodiny v rámci RVP, tedy povinné a povinně volitelné předměty.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz