KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Zveřejněno dne 14.11.2014 celý článek

Proběhl Týden facility managementu

V rámci již XIV. ročníku akce Týden facility managementu 2014 konaném ve dnech 10. – 14. listopadu 2014 v Kongresovém centru U Hájků v Praze byl mj. zmiňován také projekt FaM.

Zveřejněno dne 20.10.2014 celý článek

Využití pasportizace při správě majetku

Pasportizace zůstává jedním ze základních nástrojů finančního plánování obnovy a zhodnocení budov sloužící zejména k: 
- ekonomické bilanci a rentabilitě objektu; 
- poždavkům na investice a opravy...

Zveřejněno dne 22.9.2014 celý článek

Pasportizace

Pasportizace je požadována současnou legislativou platnou v ČR, pouze u chovu hospodářských zvířat, ale není vyžadována žádným zákonem v ostatních oblastech. Je pouze doporučovaným nástrojem správy majetku.

Zveřejněno dne 1.9.2014 celý článek

Simulační prostředí pro evidenci nemovitého majetku

Bylo zpřístupněno simulační prostředí pro práci s evidencí nemovitého majetku PO MSK.

Zveřejněno dne 21.8.2014 celý článek

Historie pasportizace

Správa majetku v různých podobách existovala od chvíle, kdy člověk vlastnil nemovitý majetek. Ve chvíli, kdy jsme začali přemýšlet o nemovitém majetku jako o aktivu (cca 70. léta v západních zemích) a začal řešit jeho fyzický stav...

Zveřejněno dne 20.7.2014 celý článek

Definice poruchový stavů

Pokud vlastník objektu a jednotlivých zařízení nezajistí potřebnou péči a nezajistí provádění pravidelných revizí, kontrol a prohlídek na zařízeních, dochází k poruchám a provozním výpadkům...

Zveřejněno dne 30.6.2014 celý článek

Technická zařízení budov + VTZ

Stavby, to nejsou jen konstrukční celky jako zdi, stropy, podlaží aj., ale jsou to také technická zařízení budov, která stavbám vdechnou život a upravují pocitové vnímání vnitřního prostředí a zároveň možnosti způsobu jeho užívání.

Zveřejněno dne 10.6.2014 celý článek

Provoz objektu

Provoz budovy lze modelovat jako soubor řízených procesů členěný dle předvídatelných provozních situací, u kterých příčinu známe předem, ale nelze ji zcela odstranit běžnými prostředky.

Zveřejněno dne 15.5.2014 celý článek

Provozní řád

Provozní řád je předpis, který upravuje interní postupy a určuje zodpovědnosti a chování osob v daném provozu. Provozní zásady vychází z konstrukce, materiálů, dispozice, účelu a technického zařízení.

Zveřejněno dne 7.4.2014 celý článek

Dokumentace strategických cílů

Formulování strategických cílů je úkolem vlastníka v součinnosti se správcem budovy. Slouží k identifikaci kvality budovy v současných vnějších podmínkách za účelem systémového plánování opatření.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz