KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


loga projektu loga projektu čb
Zveřejněno dne 10.4.2012 celý článek

Didactica magna 2012 - ZŠ Kunín 21. 3. 2012

Na Základní škole a Mateřské škole v Kuníně proběhlo setkání pedagogů. Devět pracovních dílen bylo zaměřeno na práci žáků s textem a jak si osvojit čtenářskou gramotnost.

Zveřejněno dne 14.3.2012 celý článek

Didactica magna 2012

Naším příspěvkem ke 420. výročí narození Jana Ámose Komenského je mimořádná nabídka vzdělávacích programů, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s týmem učitelů Moravskoslezského kraje v projektu Podpora poradců pro implementaci kurikulární reformy.

Zveřejněno dne 10.3.2012 celý článek

Evaluační dotazník lektora

Pro nové kurzy a nové lektory byl vytvořen nový dotazník.

Zveřejněno dne 10.3.2012 celý článek

Strategie čtenářské gramotnosti pro 1. st. ZŠ

Ve dnech 23.2.-24.2.2012 se v Ostravě Na Hradbách konal další ze seminářů, tentokráte se jej zúčastnilo 24 pedagogů z I. stupně ZŠ. Lektorky PhD. Jana Kargerová a Mgr. Jana Šístková nabídly učitelům ukázkové lekce, způsoby práce s textem, vystavěné na 3 fázovém modelu učení EUR, s následnou reflexí, seznámení se s metodikou čtení a psaní využívající celostní přístup k jazyku a představení dalších aktivních metod učení.
Ze zpětných vazeb:

Zveřejněno dne 1.3.2012 celý článek

Rozvoj poradenských kompetencí učitele

16 učitelů, absolventů kurzu "Rozvoj metodických kompetencí učitele" absolvovalo ve dnech 17.2. - 21.2. 2012 další 40-ti kurz s lektorkami Mgr. Šárkou Mikovou a Mgr. Jiřinou Stang. Kurz se konal v prostorách hotelu Ráztoka v Trojanovicích. Cílem bylo podpořit dovednosti účastníků předávat své odborné poznatky a poskytovat užitečnou kolegiální podporu učitelům.
Ze zpětných vazeb:

Zveřejněno dne 9.2.2012 celý článek

Tvořivé metody výuky matematiky

6.2.2012 se zúčastnilo 28 pedagogů v učebně KVIC Ostrava semináře Tvořivé metody výuky matematiky. Lektor Mgr. Filip Roubíček svými metodami i praktickými ochutnávkami přesvědčil účastníky, že že existuje tvořivá cesta k výuce matematiky, která zaujme větší množství žáků.

Zveřejněno dne 2.2.2012 celý článek

Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele společenských věd II. modul

Pokračování semináře pro učitele společenských věd se uskutečnilo 27.1.2012 v prostorách KVIC Ostrava. Seminář si připravila Mgr. Hana Košuličová a zúčastnilo se jej 13 učitelů z kraje. Účastníci získali další praktické materiály pro rozvoj ČG ve svých předmětech, rozebírali a obohacovali se o zkušenosti z činností podporující čtenářskou gramotnost ve vlastní výuce společenskovědních předmětů.
Ze zpětných vazeb:

Zveřejněno dne 1.2.2012 celý článek

ICT minimum pro poradce

Dne 23.1.2012 na odloučeném pracovišti KVIC v Ostravě Na Hradbách konal poslední modul semináře. Akce pod vedením lektorky Mgr. Elišky Hanzelkové ze zúčastnilo 22 učitelů ze všech vývojových týmů. Účastníci byli seznámeni s dalšími informacemi, které jim pomohou v práci s Moodle a možnostmi používání Google.

Zveřejněno dne 25.1.2012 celý článek

Strategie čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka II. modul

Druhého modulu semináře, konaného 20.1.2012 na KVIC Ostrava se zúčastnilo 20 učitelů českého jazyka. Seminář vedl Mgr. Miloš Šlapal. Účastníci získali další praktické informace k rozvíjení ČG u žáků, sdíleli své zkušenosti, tvořili seznamy knih, pozoruhodných textů a prezentovali odpilotované výukové jednotky.
Ze zpětných vazeb:

Zveřejněno dne 20.1.2012 celý článek

Rozvoj metodických kompetencí učitele

V příjemném prostředí hotelu Ráztoka v Trojanovicích se konal poslední modul kurzu. Kurz opět vedly Jiřina Stang a Šárka Miková. Účastníci projevovali velký zájem o téma mnetorských a lektorských dovedností. Přispívali aktivně svými vlastními zkušenostmi, které již někteří v roli lektorů nabyli, zároveň ventilovali své obavy o to, jak budou práci lektora či poradce zvládat, především vzhledem k motivaci učitelů, která nemusí být vždy pozitivní. Velmi proto ocenili blok zaměřený na trénink dovedností reagovat v konfliktních situacích – analýzu příčin negativních reakcí účastníků, reflexi vlastních tendencí v podobných situacích reagovat a nácvik dovednosti přiměřeně reagovat se zohledněním typových preferencí účastníků a vlastních emočních reakcí.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz