KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Zveřejněno dne 29.2.2008 celý článek

Myšlenková mapa (Free Mind, Mind Map)

Metoda používaná v přípravné fázi projektu, která usnadňuje zpracování zadání projektu do logických celků.

Zveřejněno dne 27.2.2008 celý článek

Brainstorming

Metoda používaná v přípravné fázi projektu. Jedná se o skupinovou techniku zaměřenou na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na skupinovém výkonu.

Zveřejněno dne 25.2.2008 celý článek

Studie příležitostí (Opportunity Study)

Studie, zpracovávaná v předinvestiční fázi, v rámci níž je definována co největší řada
investičních příležitostí, o nichž lze v této etapě uvažovat jako o potenciálně
ekonomicky výnosných.

Zveřejněno dne 23.2.2008 celý článek

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu a z ní vycházející marketingová strategie jsou nedílnou součástí studie proveditelnosti a nově bude představovat vedle finanční analýzy jednu z jejich klíčových částí.

Zveřejněno dne 21.2.2008 celý článek

Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

Studie proveditelnosti, někdy také označovaná jako technicko-ekonomická studie, je dokument, který souhrnně a ze všech realizačně významných hledisek popisuje investiční záměr. Zpracovává se v předinvestiční (přípravné) fázi projektu.

Zveřejněno dne 19.2.2008 celý článek

Cost – Benefit Analysis (CBA, Analýza nákladů a přínosů)

CBA je metoda ohodnocení či posouzení projektu formou porovnání užitků a nákladů
a metoda srovnávání projektů mezi sebou.

Zveřejněno dne 17.2.2008 celý článek

Analýza dotčených stran

Jedná se o metodu předprojektové fáze.

Zveřejněno dne 15.2.2008 celý článek

SLEPT analýza

SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí.

Zveřejněno dne 13.2.2008 celý článek

SWOT analýza

SWOT analýza je vysoce efektivní a jednoduchou pomůckou pro zjištění skutečného stavu, potřebných změn, případných rizik a nezbytných kroků pro přeměnu slabých stránek do silných a eliminaci rizik.

Zveřejněno dne 11.2.2008 celý článek

Logický rámec (Logframe)

Metoda logického rámce je postup, který nám umožňuje navrhnout a uspořádat základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz