KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Zveřejněno dne 12.3.2008 celý článek

Náslechová hodina - anglický jazyk v 6.ročníku

Učitelé angličtiny se sešli na náslechové hodině a dílně, tentokráte na ZŠ Mládežniické v Havířově. Obsahem akce pod vedením Bc. Andrey Kolářové byla:
ukázka hodiny v 6.ročníku s akcentem na kompetence komunikace a kooperace žáků. Rozbor hodiny, ukázka žákovských portfolií a diskuze nad otázkami výuky cizího jazyka v intencích kurikulární reformy. Fotogalerie

Zveřejněno dne 1.3.2008 celý článek

Regionální setkání učitelů - Jak se neztratit v průřezových tématech

Další regionální setkání uvítala 25. 2. 2008 Základní škola Hlučín - Rovniny. 140 učitelů z MSK tentokráte navštívilo dílny týkající se průřezových témat a jejich zavádění do výuky. Byli pozváni lektoři ze sdružení, která se jednotlivými průřezovými tématy přímo zabývají. (Projekt Odyssea, Sdružení Tereza, Politeia, Gemini, Člověk v tísni, Partners Czech, o. p. s.)
Obsah dílen byl zaměřen na všechna průřezová témata:
- Mediální výchova
- Osobnostní a sociální výchova
- Multikulturní výchova
- Environmentální výchova
- Výchova demokratického občana
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Fotogalerie:

Zveřejněno dne 20.2.2008 celý článek

Čtením a psaním ke kritickému myšlení III - 4. modul

Ve dnech 18.2.-19.2.2008 se uskutečnil poslední modul kurzu pod vedením lektorek Hanky Košťálové a Saši Dobrovolné. Velká část tohoto setkání byla věnována hodnocení a jeho kritériím. Velmi inspirativní byla část věnovaná prezentacím vyučovacích hodin účastníky kurzu. Všem absolventům děkujeme a přejeme hodně úspěchů při zavádění metod RWCT do vlastní pedagogické praxe. Fotogalerie

Zveřejněno dne 21.1.2008 celý článek

Komunikace pro pedagogické pracovníky aneb videotrénink interakcí- 3. modul

17. 1.-18. 1. 2008 se na Lučině konal již třetí modul tohoto kurzu. Účastníci z partnerkých škol měli tentokráte na programu:
Práci s nahrávkami účastníků, modelování, hraní rolí, kazuistiky
Základní principy úspěšné komunikace III
Základy vedení rozhovoru nad nahrávkou
Zpětné vazba- poskytování a přijímání, zásady
Aplikační oblasti využití VTI- práce s nahrávkami
Mapování potřeb účastníků a skupiny Fotogalerie

Zveřejněno dne 16.1.2008 celý článek

Čtením a psaním ke kritickému myšlení III - 3. modul

Ve dnech 11.1. a 12.1. 2008 se v Ostravě již po třetí sešli učitelé z Karviné, Příbora, Hlučína a Štramberka na pokračování kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení s Hanou Košťálovou a tentokráte i s lektorkami z partnerských škol - Monikou Olšákovou a Pavlou Besedovou. Na programu byly modelové lekce, čtení s předvídáním, čtení v naučných předmětech a další. Fotogalerie

Zveřejněno dne 6.12.2007 celý článek

Čtením a psaním ke kritickému myšlení III - 2. modul

Ve dnech 3.12. a 4.12. 2007 se sešli učitelé z Karviné, Příbora, Hlučína a Štramberka na druhém pokračování kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení s lektorkami Hanou Košťálovou a Sašou Dobrovolnou. Na programu bylo seznámení se s dalšími metodami, např. řízené čtení, čtení s předvídáním, volné psaní, diskusní pavučina, kostka a další. Fotogalerie

Zveřejněno dne 24.11.2007 celý článek

Výcvik koordinátora OSV - 3. modul

Ve třetím modulu se účastníci věnovali praktickým ukázkám vyučovacích hodin a možnostem využití OSV v jednotlivých předmětech. Velká část tohoto modulu byla věnována způsobům zavádění OSV do školních vzdělávacích programů, reflexi jednotlivých aktivit i reflexi jako takové. Fotogalerie

Zveřejněno dne 22.11.2007 celý článek

Rozvoj mentorských a tutorských dovedností 1 modul

Ve dnech 20. - 21.11. 2007 se ve velmi příjemné atmosféře konal pod vedením lektorek Bohumíry Lazarové a Soni Cpinové kurz Rozvoj mentorských a tutorských dovedností. Zúčastnili se členové krajských poradních sborů a další pedagogové. Seminář byl zaměřen na jednotlivé formy supervizní práce a podmínky efektivity kolegiální podpory, několik metod si účastníci této akce nacvičili.
Termín dalšího modulu je stanoven na 31.3.-1.4. 2008 opět v Ostravě. Fotogalerie

Zveřejněno dne 16.11.2007 celý článek

Sborovna – Osobnostní sociální výchova

16.11.2007 se zúčastnili pedagogogové ze ZŠ Mendelova v Karviné kurzu OSV pod vedením lektorů Mgr. Alexandry Dobrovolné a Mgr. Jana Zouhara. Tento kurz přinesl všem zúčastněným spoustu praktických metod a námětů pro zavádění OSV do výuky v jednotlivých předmětech. Fotogalerie

Zveřejněno dne 10.11.2007 celý článek

Výcvik koordinátora OSV - 2. modul

V pokračovacím modulu si účastníci upevňovali dovednosti efektivní komunikace a metodických a didaktických principů OSV, na modelových situacích prováděli ukázky z 11 tématických okruhů OSV podle RVP.Už všichni se těší na 3. modul. Fotogalerie


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz