KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Projekty


Zveřejněno dne 20.8.2008 celý článek

Výstupy projektu Šance

Výstupy projektu Šance získáte rozkliknutím levého menu

Zveřejněno dne 10.6.2008 celý článek

Evaluační a vývojový seminář

Ve dnech 6.- 8.6.2008 se na Hotelu Mesit, v Horní Bečvě sešlo 30 tvořivých učitelů a lektorů na evaluačně-vývojovém semináři. Cílem bylo inovovat školní vzdělávací program pro žáky 1.-2. a 6.- 7. ročníku v oborech český jazyk, přírodopis,matematika, fyzika a dějepis se zapracováním OSV. Poradenské služby při této tvorbě zajistili lektoři: PhDr. Košťálová Hana, PhDr. Hausenblas Ondřej, Mgr. Miková Šárka, Mgr. Stang Jiřina, Mgr. Jeřábková Simona, Mgr. Švec Jakub.

Zveřejněno dne 20.5.2008 celý článek

Konference žáků šestých tříd partnerských škol

Dne 14.5. 2008 se v Ostravě konala žákovská konference se zastoupením dětí ze všech partnerských škol projektu Šance. Zástupci čtrnácti tříd prezentovali své badatelské úkoly ostatním školám. Práce na těchto projektech nepochybně pomohla u žáků k rozvoji komunikačních a kooperativních dovedností i k podrobnému poznání svého okolí a aktuálních témat. Fotogalerie

Zveřejněno dne 30.4.2008 celý článek

Šance - Exkurze (Open Gate School, Babice, ZŠ Kunratice, International School, Praha)

Exkurze na tři školy, spojené s přednáškami a semináři se ve dnech 25. – 26. 4. 2008 se zúčastnilo téměř 90 učitelů z partnerských škol a členů KPS. Více informací a fotogalerie najdete níže. Fotogalerie Open Gate, fotogalerie International School, fotogalerie Kunratice.

Zveřejněno dne 5.4.2008 celý článek

Rozvoj mentorských a tutorských dovedností II. modul

Ve dnech 31.3. a 1.4. 2008 se ve velmi příjemné atmosféře konala druhá část kurzu Rozvoj mentorských a tutorských dovedností, pod vedením lektorek Bohumíry Lazarové a Soni Cpinové. Zúčastnili se členové krajských poradních sborů a další pedagogové. Seminář byl zaměřen na jednotlivé formy supervizní práce a podmínky efektivity kolegiální podpory, několik metod si účastníci této akce nacvičili. Fotogalerie

Zveřejněno dne 1.4.2008 celý článek

Regionální setkání učitelů - Jak na klíčové kompetence v předmětech

Dalšího regionálního setkání v se 26.3.2008 v Ostravě zúčastnilo 114 učitelů z Moravskoslezského kraje. V dílnách vedených lektory z Krajských poradních sborů (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Matematika, Člověk a příroda, Člověk a společnost, I. supeň) získali návody jak pracovat s klíčovými kompetencemi, jednotlivými dovednostmi, rozebrali ukázkové hodiny a sami si vyzkoušeli jak s kompetencemi pracovat. Obsah všech dílen byl stejný, protože práce s dovednostmi by měla jít napříč všemi vzdělávacími oblastmi. Fotogalerie

Zveřejněno dne 20.3.2008 celý článek

Sborovna – Osobnostní sociální výchova II.

20.3. 2008 se již podruhé zúčastnili pedagogogové ze ZŠ Mendelova v Karviné kurzu OSV pod vedením lektorů Mgr. Alexandry Dobrovolné a Mgr. Jana Zouhara. Velká část kurzu byla věnována praktickým ukázkám metod a námětům pro zavádění OSV do výuky v jednotlivých předmětech a jejich následné reflexi. Fotogalerie

Zveřejněno dne 17.3.2008 celý článek

Náslechová hodina – Mediální výchova v 6. ročníku

ve stejném termínu, tedy 13.3. 2008 se na ZŠ Mendelova v Karviné uskutečnila i velmi zajímavá náslechová hodina Mediální výchovy pod vedením Mgr. Pavla Wojnara. Žáci pracovali s mikrofonem, vedli rozhovory, pracovali s reklamními šoty a hovořili o tom, čím může reklama zaujmout. Fotogalerie

Zveřejněno dne 17.3.2008 celý článek

Náslechová hodina – Český jazyk, komunikace

Další náslechovou hodinu na Mendelce v Karviné navštívili učitelé-češtináři. Mgr. Pavel Kubíček prezentoval se svými žáky hodinu zaměřenou na komunikacis využitím Braillova písma. Fotogalerie

Zveřejněno dne 17.3.2008 celý článek

Náslechová hodina - matematika v 6.ročníku

Na ZŠ Mendelova v Karviné se 13.3. 2008 uskutečnila další náslechová hodina. Tentokráte se sešli učitelé matematiky na hodině Mgr. Emilie Raszykové v šesté třídě. Fotogalerie


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz