KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.
Zveřejněno dne 18.12.2017 celý článek

Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zveřejněno dne 11.12.2017 celý článek

Věstník MŠMT č. 11-12/2017

Zveřejněno dne 11.12.2017 celý článek

ČŠI - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017

Zveřejněno dne 11.12.2017 celý článek

Novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Zveřejněno dne 11.12.2017 celý článek

Metodické doporučení Ministerstva vnitra k poskytování informací o platech a odměnách

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Č. j. MV-138779-7/ODK-2017

Zveřejněno dne 30.11.2017 celý článek

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018

Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Zveřejněno dne 24.11.2017 celý článek

ČŠI - uvolněné testové úlohy z přírodovědné gramotnosti (PISA 2015)

Zveřejněno dne 21.11.2017 celý článek

MVČR - Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zveřejněno dne 15.11.2017 celý článek

ČŠI - Metodická informace pro ŘŠ – prevence a postup při šetření stížností

Zveřejněno dne 9.11.2017 celý článek

MŠMT - Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz