KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 2.12.2020 celý článek

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 1

V posledních dnech se vyskytují opakované dotazy ze strany  vedení  různých mateřských škol průřezově z celého Moravskoslezského kraje v tom smyslu, že jsou jim formou dopisu doručovány rozsáhlé a zdánlivě velmi profesionální písemné výzvy od rakouské společnosti PicRights Austria GmbH, psané bezchybnou češtinou.

Zveřejněno dne 12.10.2020 celý článek

Jak postupovat při neuskutečněném plnění služeb?

Zveřejněno dne 2.10.2020 celý článek

Užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách aktuálně

V nedávné minulosti jsem již na tomto místě reagoval na dotazy stran pravidel, respektive spíše možností omezení,  či přímo zákazu užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách.

Zveřejněno dne 28.9.2020 celý článek

Jak přistupovat ke sporům mezi rodiči dítěte (žáka)?

Neustále a ve vysoké frekvenci se vyskytují dotazy zejména z řad ředitelek mateřských škol, ale zdaleka nejen odtud, jejichž podstata tkví v tom, že rodiče dítěte se nejsou schopni dohodnout o důležitých záležitostech, které se dítěte týkají anebo jsou ve vzájemných sporech a problematických vztazích, případně se neinformují a jednají  vůči škole v záležitostech dítěte, v jeho zastoupení sami, „na vlastní pěst“.

Zveřejněno dne 22.4.2020 celý článek

Za jakých podmínek může zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci?

Častým dotazem v kontextu současné situace bývá, zda zaměstnavatel může převést zaměstnance (obvykle se jedná o nepedagoga) na jinou práci, než jakou má sjednánu v pracovní smlouvě, protože už se v důsledku přerušení obvyklého provozu škol vyčerpaly možnosti přidělování prací respektive náhradních prací v rámci druhu práce v pracovní smlouvě zaměstnance.

Zveřejněno dne 17.4.2020 celý článek

Odmítnutí výkonu práce zaměstnancem v souvislosti s virovou pandemií

Ředitel školy má mezi svými zaměstnanci, ať již pedagogy nebo nepedagogy, osoby ve věku 55+ s různými zdravotními neduhy (např. hypertenze, diabetes, kardiovaskulární diagnózy). Mohou v případě obnovení výuky tito zaměstnanci v průběhu měsíce května odmítnout výkon práce, protože se v souvislosti s virovou pandemií cítí ohrožení na zdraví ?

Zveřejněno dne 23.3.2020 celý článek

Náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo Pracovněprávní desatero boje s koronavirem – srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření.

Zveřejněno dne 23.3.2020 celý článek

Uzavření provozu mateřské školy - dopad na zaměstnance

Zřizovatel vydá rozhodnutí o uzavření (případně) omezení provozu mateřské školy v souvislosti s nařízením vlády ČR přijatého na základě zákona o krizovém řízení. Dotaz zní: Jak naložit se zaměstnanci, pomineme-li možnost čerpání dovolené, ošetřovné či home office?

Zveřejněno dne 14.2.2020 celý článek

Změna legislativy - novela zákona č. 262/2006

Zveřejněno dne 12.2.2020 celý článek

Změny v interních předpisech v souvislosti s elektronickými neschopenkami


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz