KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 23.4.2019 celý článek

Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mohou využívat právní poradenství v oblasti metodiky a řízení. Bližší informace v dalším textu článku.

Zveřejněno dne 6.6.2021 celý článek

Nahrazení původního odvolání ve správním řízení novým odvoláním

Zákonné termíny správního řízení plynoucí ze školského zákona sice již uplynuly, ale objevují se nové dotazy, některé i kuriózní svědčící o tom, že život je schopen přinést i velmi netypické situace a problémy, a to i v úzké souvislosti právě se správním řízením, respektive s jeho další fází, kterou je odvolací proces. 

Zveřejněno dne 24.5.2021 celý článek

Stažení žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu anebo základnímu vzdělávání zákonným zástupcem.

V souvislosti s rozhodnutími vydávanými řediteli škol v rámci správního řízení se ve značné míře právě v jarních měsících často opakuje dotaz, který lze shrnout následovně:

Zveřejněno dne 14.5.2021 celý článek

Osoba pěstouna a podpis žádosti k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Správní řízení v školách, které v těchto dnech doslova kulminuje, přináší ze strany ředitelů vystupujících podle správního řádu v roli správních orgánů i určité problémové nebo rozporuplné situace a momenty, které je ovšem potřeba v praxi jednoznačně, rychle        a správně vyřešit anebo alespoň nabídnout ředitelům pomyslné vodítko pro jejich regulérní právní uchopení.

Zveřejněno dne 6.5.2021 celý článek

Má zaměstnanec na mateřské, příp. rodičovské dovolené nárok na příspěvek z FKSP na rekreaci?

Ze strany ředitelů škol se vyskytuje poměrně častý dotaz,  který lze shrnout takto: „Může čerpat, respektive má nárok na příspěvek na dovolenou (rozuměj rekreaci) z FKSP zaměstnanec, který je na rodičovské, popřípadě mateřské dovolené?“

Zveřejněno dne 22.4.2021 celý článek

Nesouhlas jednoho z rodičů s přijetím žáka k základnímu vzdělávání

Jarní měsíce přinášejí každoročně mnoho dotazů z oblasti procesní části správního práva. Není divu, protože na toto období roku připadají zákonné termíny a lhůty, v jejichž rámci vydávají školy všech druhů, respektive jejich ředitelé správní rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí nezletilých dětí, žáků a studentů k příslušnému vzdělávání.  

Zveřejněno dne 20.4.2021 celý článek

Vztah zřizovatele a školy z pohledu pracovního práva

Neustále se vyskytují dotazy, zda zřizovatel může anebo nemůže, případně v jakém rozsahu, zasahovat, či vstupovat do personálních, lépe řečeno pracovněprávních otázek školy. Skutečností je, že někteří zřizovatelé si tyto nároky činí. A s tím úzce souvisí  otázka stanovení právních limitů kontrolních oprávnění zřizovatele.

Zveřejněno dne 8.2.2021 celý článek

Povinnost očkování dítěte v mateřské škole

Neustále přibývají dotazy ze strany ředitelek mateřských škol, které mají z médií velmi povšechné informace o tom, že česká justice "měla údajně zrušit" povinnost zákonných zástupců dokládat a tedy prokazovat očkování dítěte v rámci správního řízení, kterým je dítě přijímáno k předškolnímu vzdělávání a ptají se, jaká je vlastně právní pozice v této věci.

Zveřejněno dne 5.2.2021 celý článek

„Jsme Základní a mateřská škola XY“. Může do školské rady volit i pedagog mateřské školy (má tedy tzv. aktivní volební právo)?

V praxi se tento druh dotazu, tzn. na postup při volbě členů školské rady v případě, kdy právnickou osobu vykonávající činnost školy a školského zařízení tvoří více druhů škol (např. základní a mateřská škola jako tomu je v daném případě) objevuje celkem často. 

Zveřejněno dne 16.12.2020 celý článek

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 2

Začátkem prosince jsme na tomto místě upozorňovali na praktiky rakouské společnosti  PickRights Austria GmbH. O výsledku našeho dalšího šetření přinášíme informaci v následujícím příspěvku.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz