KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 23.4.2019 celý článek

Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mohou využívat právní poradenství v oblasti metodiky a řízení. Bližší informace v dalším textu článku.

Zveřejněno dne 16.1.2023 celý článek

Čerpání částečné dovolené u pedagogů.

Zveřejněno dne 21.11.2022 celý článek

Opomíjená pravomoc i povinnost ředitele školy.

Zveřejněno dne 31.10.2022 celý článek

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 16 Co 76/2022-242 vydaný dne 31. srpna 2022 - neplatnost výpovědí pedagoga.

Zveřejněno dne 11.10.2022 celý článek

Je možné, aby pedagog odvezl dítě k rodičům domů například do sousední obce?

Zveřejněno dne 6.6.2021 celý článek

Nahrazení původního odvolání ve správním řízení novým odvoláním

Zákonné termíny správního řízení plynoucí ze školského zákona sice již uplynuly, ale objevují se nové dotazy, některé i kuriózní svědčící o tom, že život je schopen přinést i velmi netypické situace a problémy, a to i v úzké souvislosti právě se správním řízením, respektive s jeho další fází, kterou je odvolací proces. 

Zveřejněno dne 24.5.2021 celý článek

Stažení žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu anebo základnímu vzdělávání zákonným zástupcem.

V souvislosti s rozhodnutími vydávanými řediteli škol v rámci správního řízení se ve značné míře právě v jarních měsících často opakuje dotaz, který lze shrnout následovně:

Zveřejněno dne 14.5.2021 celý článek

Osoba pěstouna a podpis žádosti k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Správní řízení v školách, které v těchto dnech doslova kulminuje, přináší ze strany ředitelů vystupujících podle správního řádu v roli správních orgánů i určité problémové nebo rozporuplné situace a momenty, které je ovšem potřeba v praxi jednoznačně, rychle        a správně vyřešit anebo alespoň nabídnout ředitelům pomyslné vodítko pro jejich regulérní právní uchopení.

Zveřejněno dne 6.5.2021 celý článek

Má zaměstnanec na mateřské, příp. rodičovské dovolené nárok na příspěvek z FKSP na rekreaci?

Ze strany ředitelů škol se vyskytuje poměrně častý dotaz,  který lze shrnout takto: „Může čerpat, respektive má nárok na příspěvek na dovolenou (rozuměj rekreaci) z FKSP zaměstnanec, který je na rodičovské, popřípadě mateřské dovolené?“

Zveřejněno dne 22.4.2021 celý článek

Nesouhlas jednoho z rodičů s přijetím žáka k základnímu vzdělávání

Jarní měsíce přinášejí každoročně mnoho dotazů z oblasti procesní části správního práva. Není divu, protože na toto období roku připadají zákonné termíny a lhůty, v jejichž rámci vydávají školy všech druhů, respektive jejich ředitelé správní rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí nezletilých dětí, žáků a studentů k příslušnému vzdělávání.  


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz