KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 12.4.2021 celý článek

PRÁVNÍ OPORA K TESTOVÁNÍ A REŽIMOVÝM OPATŘENÍM VE ŠKOLÁCH

Upozorňujeme na aktuální právní stanovisko MŠMT k testování a režimovým opatřením ve školách v reakci na dezinformace týkající se povinného testování žáků a nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Zveřejněno dne 23.4.2019 celý článek

Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mohou využívat právní poradenství v oblasti metodiky a řízení. Bližší informace v dalším textu článku.

Zveřejněno dne 20.4.2021 celý článek

Vztah zřizovatele a školy z pohledu pracovního práva

Neustále se vyskytují dotazy, zda zřizovatel může anebo nemůže, případně v jakém rozsahu, zasahovat, či vstupovat do personálních, lépe řečeno pracovněprávních otázek školy. Skutečností je, že někteří zřizovatelé si tyto nároky činí. A s tím úzce souvisí  otázka stanovení právních limitů kontrolních oprávnění zřizovatele.

Zveřejněno dne 8.2.2021 celý článek

Povinnost očkování dítěte v mateřské škole

Neustále přibývají dotazy ze strany ředitelek mateřských škol, které mají z médií velmi povšechné informace o tom, že česká justice "měla údajně zrušit" povinnost zákonných zástupců dokládat a tedy prokazovat očkování dítěte v rámci správního řízení, kterým je dítě přijímáno k předškolnímu vzdělávání a ptají se, jaká je vlastně právní pozice v této věci.

Zveřejněno dne 5.2.2021 celý článek

„Jsme Základní a mateřská škola XY“. Může do školské rady volit i pedagog mateřské školy (má tedy tzv. aktivní volební právo)?

V praxi se tento druh dotazu, tzn. na postup při volbě členů školské rady v případě, kdy právnickou osobu vykonávající činnost školy a školského zařízení tvoří více druhů škol (např. základní a mateřská škola jako tomu je v daném případě) objevuje celkem často. 

Zveřejněno dne 16.12.2020 celý článek

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 2

Začátkem prosince jsme na tomto místě upozorňovali na praktiky rakouské společnosti  PickRights Austria GmbH. O výsledku našeho dalšího šetření přinášíme informaci v následujícím příspěvku.

Zveřejněno dne 2.12.2020 celý článek

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 1

V posledních dnech se vyskytují opakované dotazy ze strany  vedení  různých mateřských škol průřezově z celého Moravskoslezského kraje v tom smyslu, že jsou jim formou dopisu doručovány rozsáhlé a zdánlivě velmi profesionální písemné výzvy od rakouské společnosti PicRights Austria GmbH, psané bezchybnou češtinou.

Zveřejněno dne 12.10.2020 celý článek

Jak postupovat při neuskutečněném plnění služeb?

Zveřejněno dne 2.10.2020 celý článek

Užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách aktuálně

V nedávné minulosti jsem již na tomto místě reagoval na dotazy stran pravidel, respektive spíše možností omezení,  či přímo zákazu užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách.

Zveřejněno dne 28.9.2020 celý článek

Jak přistupovat ke sporům mezi rodiči dítěte (žáka)?

Neustále a ve vysoké frekvenci se vyskytují dotazy zejména z řad ředitelek mateřských škol, ale zdaleka nejen odtud, jejichž podstata tkví v tom, že rodiče dítěte se nejsou schopni dohodnout o důležitých záležitostech, které se dítěte týkají anebo jsou ve vzájemných sporech a problematických vztazích, případně se neinformují a jednají  vůči škole v záležitostech dítěte, v jeho zastoupení sami, „na vlastní pěst“.


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz