KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

www.kvic.cz
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
  Obnova hesla
  
Naším posláním je pomáhat školám efektivněji učit.

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Poradenství


Zveřejněno dne 23.4.2019 celý článek

Poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení

Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení mohou využívat právní poradenství v oblasti metodiky a řízení. Bližší informace v dalším textu článku.

Zveřejněno dne 8.2.2021 celý článek

Povinnost očkování dítěte v mateřské škole

Neustále přibývají dotazy ze strany ředitelek mateřských škol, které mají z médií velmi povšechné informace o tom, že česká justice "měla údajně zrušit" povinnost zákonných zástupců dokládat a tedy prokazovat očkování dítěte v rámci správního řízení, kterým je dítě přijímáno k předškolnímu vzdělávání a ptají se, jaká je vlastně právní pozice v této věci.

Zveřejněno dne 5.2.2021 celý článek

„Jsme Základní a mateřská škola XY“. Může do školské rady volit i pedagog mateřské školy (má tedy tzv. aktivní volební právo)?

V praxi se tento druh dotazu, tzn. na postup při volbě členů školské rady v případě, kdy právnickou osobu vykonávající činnost školy a školského zařízení tvoří více druhů škol (např. základní a mateřská škola jako tomu je v daném případě) objevuje celkem často. 

Zveřejněno dne 16.12.2020 celý článek

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 2

Začátkem prosince jsme na tomto místě upozorňovali na praktiky rakouské společnosti  PickRights Austria GmbH. O výsledku našeho dalšího šetření přinášíme informaci v následujícím příspěvku.

Zveřejněno dne 2.12.2020 celý článek

Výzvy adresované mateřským školám k úhradě poplatku za neoprávněné užívání licenčních práv 1

V posledních dnech se vyskytují opakované dotazy ze strany  vedení  různých mateřských škol průřezově z celého Moravskoslezského kraje v tom smyslu, že jsou jim formou dopisu doručovány rozsáhlé a zdánlivě velmi profesionální písemné výzvy od rakouské společnosti PicRights Austria GmbH, psané bezchybnou češtinou.

Zveřejněno dne 12.10.2020 celý článek

Jak postupovat při neuskutečněném plnění služeb?

Zveřejněno dne 2.10.2020 celý článek

Užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách aktuálně

V nedávné minulosti jsem již na tomto místě reagoval na dotazy stran pravidel, respektive spíše možností omezení,  či přímo zákazu užívání mobilních telefonů žáky a studenty ve školách.

Zveřejněno dne 28.9.2020 celý článek

Jak přistupovat ke sporům mezi rodiči dítěte (žáka)?

Neustále a ve vysoké frekvenci se vyskytují dotazy zejména z řad ředitelek mateřských škol, ale zdaleka nejen odtud, jejichž podstata tkví v tom, že rodiče dítěte se nejsou schopni dohodnout o důležitých záležitostech, které se dítěte týkají anebo jsou ve vzájemných sporech a problematických vztazích, případně se neinformují a jednají  vůči škole v záležitostech dítěte, v jeho zastoupení sami, „na vlastní pěst“.

Zveřejněno dne 22.4.2020 celý článek

Za jakých podmínek může zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci?

Častým dotazem v kontextu současné situace bývá, zda zaměstnavatel může převést zaměstnance (obvykle se jedná o nepedagoga) na jinou práci, než jakou má sjednánu v pracovní smlouvě, protože už se v důsledku přerušení obvyklého provozu škol vyčerpaly možnosti přidělování prací respektive náhradních prací v rámci druhu práce v pracovní smlouvě zaměstnance.

Zveřejněno dne 17.4.2020 celý článek

Odmítnutí výkonu práce zaměstnancem v souvislosti s virovou pandemií

Ředitel školy má mezi svými zaměstnanci, ať již pedagogy nebo nepedagogy, osoby ve věku 55+ s různými zdravotními neduhy (např. hypertenze, diabetes, kardiovaskulární diagnózy). Mohou v případě obnovení výuky tito zaměstnanci v průběhu měsíce května odmítnout výkon práce, protože se v souvislosti s virovou pandemií cítí ohrožení na zdraví ?


Licence Creative Commons Obsah podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika
Ochrana osobních údajů
KVIC Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
office (zavináč) kvic (tečka) cz